Matteguider för matte 1

Matte 1 (A, B och C) består av aritmetik, algebra, funktioner, geometri och statistik. Här hittar du guider till matte 1!

Decimaltal

Decimaltal är, precis som bråk, ett sätt att uttrycka tal som inte är heltal.

Prefix

Prefix omvandlar en enhet till en större eller mindre enhet. Till exempel betecknas 1000 med prefixet kilo.

Grundpotensform

Grundpotensform (även tiopotensform) går ut på att man skriver siffran 10 upphöjt till ett annat tal.

Potenslagar

Eftersom uttryck med potenser kan bli rätt krångliga så finns det ett antal lagar som gör att man kan förenkla dem. 

Förenkla uttryck

Att kunna förenkla uttryck är en av grunderna i algebra och är väldigt hjälpsam för att kunna komma vidare i matte.

Algebra

Algebra är den del av matematik där man räknar med symboler och bokstäver istället för bara tal.

Funktioner

En funktion beskriver hur en variabel beror på en annan. Funktioner har definitionsmängd och värdemängd. 

Koordinatsystem

Koordinatsystem är ett av de viktigaste ämnena i matematik, och används i såväl vetenskap som geografi eller politik.

Räta linjens ekvation

Räta linjens ekvation är en ekvation på formen y=kx+my=kx+m som används i bland annat naturvetenskap.

Omkrets

Omkretsen av en figur är längden av alla figurens sidor tillsammans – mm, cm, dm och m.

Geometriska figurer

Inom geometri finns det många spännande figurer som kan räkna på, till exempel omkrets och area.

Pythagoras sats

Pythagoras sats är en mycket användbar formel som gäller endast för rätvinkliga trianglar.

Vektor

Vektor används om man vill beskriva storleken och riktningen hos ett fenomen.

Sannolikhet

Sannolikhet beskriver hur trolig en händelse är och anges som ett tal mellan noll och ett.

Diagram

Diagram är ett väldigt viktigt koncept som går ut på att man visar statistik med en bild. 

Vill du få hjälp med matte 1?

Vår läxhjälp för matte 1 har hjälpt 9 av 10 elever att höja sina betyg.
Kontakta oss för ett gratis prisförslag!