Hjälp med dina studier som ger resultat.

Studiehjälp i alla städer & ämnen

 • Hemma hos dig, i våra lokaler eller online
 • Grundskola, gymnasium, universitet & vuxen
 • Vårt mål: Sveriges bästa privatlärare

Studiehjälp som gör att du får mer gjort på kortare tid

För oss på Allakando så är ett av målen att ge den som studerar med oss egna vingar. Tanken är att vår studiehjälp inte bara ska ge den information och kunskap som behövs för att klara en viss kurs eller ett prov. Vi vill helst se att den som pluggar med oss lär sig hur man lär in och planerar så att han eller hon kan klara sig själv. Det här är också något som vi lyckas med. Idag så är det många som tack vare våra privatlektioner och kurser har kommit loss och nått de mål som satts upp. Känslan av att lyckas med studier är något som kan vara svårt att beskriva men som är så viktigt för att man ska våga blicka framåt och göra drömmarna till verklighet.

 • Studiehjälp som fokuserar på att öka betygen på kort sikt
 • Som ger dig verktygen att studera effektivare och få mer gjort
 • Som gör att skolan blir roligare

Välj nivå: GymnasietHögskolaUniversitet.

Du kan nå dina mål snabbt och enkelt

Kanske har du inte ens satt upp mål och det ska du inte skämmas för. När man aldrig har lärt sig hur man ska studera i enlighet med en plan så har man knappast betänkt att man faktiskt själv kan påverka hur det går med studierna. När du träffas med en av våra privatlärare för att lägga upp ett schema för privatlektioner så kommer ni att se på vad du vill få ut av pluggandet.

Det kan handla om delmål såväl som slutmål, och det är verkligen upp till dig att bestämma vad du vill få ut av läxhjälpen. Med en bra plan och studieteknik som fungerar så inser du att det är möjligt att klara av det som du vill lyckas med. Vi jobbar också en hel del med motivation vilket gör det lättare för dig att komma loss med ämnen som kanske har varit mycket svåra att klara på egen hand.

Vi finns bland annat i Stockholm, Göteborg & Malmö.

Delta i en kurs inför nationella prov

Vi erbjuder också studiehjälpen via kurser som du kan ta tillsammans med andra. Våra kurser inför nationella prov är mycket populära. Det här är intensivkurser där du på kort tid ser till att du har koll på det som du ska kunna. För vissa så kan det komma som en chock hur mycket man kan lära sig på så kort tid. Här är vi verkligen bra på att demonstrera hur pedagogiska instruktioner gör att man förstår mycket. Det att du slipper lägga så mycket tid på att plugga själv är en lättnad. Dessutom så är det förstås så att man känner sig mycket säkrare då man tar ett prov som man är väl förberedd för.

Studera online med interaktiva kurser

Idag så är det många som väljer att studera med oss online. Vi har till exempel utformat en helt unik onlinekurs som gör det möjligt att höja på högskoleprovet. Det här är en kurs som man kan nå via en mobil enhet såväl som datorn. Den är smart på så vis att den håller ordning på hur man utvecklas och vilken poäng man ligger på. Det betyder att man inte behöver studera mer än vad som verkligen krävs. På så vis så får man verkligen tid till att förbereda sig på rätt sätt inför högskoleprovet.

Välj den metod som fungerar för dig

Med ett brett utbud av studiemetoder som kurser, mattestugor, privatlektioner och mer så ser vi till att alla som behöver hjälp kan få den. För vissa så blir det bäst att träffas med en privatlärare på ett bibliotek eller kanske hemma medan andra föredrar en kurs tillsammans med andra studenter. Vi ser också att många kombinerar privatlektioner med kurser för att på ett intensivt sätt klara av en skolkurs, ett särskilt prov eller kommande utbildning.

Om du inte är säker på vilken studiehjälp som kommer att passa dig bäst så kan du alltid kontakta oss och berätta lite mer om vilka eller vilket ämne som du vill förbättra. När vi vet lite mer om dina behov så kan vi föreslå bästa möjliga lösning som du kommer att ha tid för. Du kan alltid börja med en provlektion för att se hur det hela fungerar och även lära känna den privatlärare som vi tror kommer att vara en god match med dig.

Studiehjälp på era villkor

Studiehjälp där vi har en elev på en lärare är det enkelt att anpassa undervisningen. Alla lär sig inte på samma sätt och behöver ta olika lång tid på sig. Alla kan mer än de tror, men ibland kan det vara svårt att se det när man mött motgångar av olika anledningar under en tid. Studiehjälp fokuserar inte bara på att förbättra provresultaten idag, utan även att på lång sikt förbättra studieteknik och motivation. När ni ringer in till oss och diskuterar studiehjälp tar vi reda på ert unika behov och lägger upp en plan framåt.

För en bra studietid

När du har genomgått en kurs eller tagit privatlektioner för att klara ett prov som du sedan också lyckades med så är det mycket troligt att du inte längre behöver vår hjälp. I och med att vi visade dig hur du ska studera och tänka så kan du fortsätta på samma sätt med kommande kurser. Du klarar själv att studera målmedvetet och kunskapen tar du med dig för studier på högre nivå såväl som för andra livssituationer där det är smart att veta hur man ska sätta upp mål och nå dessa. Du får en frihet som innebär att du verkligen kan lyckas med allt som du företar dig. Det är en av de finaste presenterna som vi ger med den studiehjälp som du får från Allakando!

För råd och vägledning kan du också vända dig till en av tre myndigheter:

 1. Skolinspektionen – För skolmiljön & eventuell anmälan
 2. Skolverket – För vägledning inom skolan
 3. Specialpedagogiska skolmyndigheten – Unga och vuxna oavsett funktionsförmåga.

Eller kontakta oss på Allakando för läxhjälp och privatundervisning. Det första steget är att vi pratar om ert behov och tillsammans tar fram den lärare som passar er bäst för er studiehjälp.

Kontakta oss nu för mer information

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig!

Så behandlar vi dina personuppgifter säkert

Läxhjälp som ger resultat:
 • Egen certifierad privatlärare
 • Finns i alla ämnen, i hela Sverige
 • Hemma, på ett bibliotek eller online
 • Alla tider & dagar i veckan
 • Börja med en prova-på-lektion
 • Ingen bindningstid
 • Nöjdhetsgaranti
 • Stärk motivation & studieteknik
 • 9 av 10 når sina studiemål!
Ring (vard. 09-19)