vi är övertygade om att

vi är övertygade om att

alla kan mer
än de tror

Mer om undervisningen hittar du här:

1/11

Vi är övertygade om att alla kan mer än de tror

Den generella uppfattningen idag är att vi människor föds in i förutbestämda fack där det är förutbestämt vad vi kan klara och inte klara i livet. Vissa är smarta, andra är dumma. Vissa har mattehjärna, andra har bollsinne.

2/11

Det här sättet att tänka och kategorisera begränsar otroligt många människors liv. Vårt syfte är att förändra den här uppfattningen.

Det ska istället vara självklart att det är vad vi gör som bestämmer vad vi kan klara i livet.

3/11

Alla har vi någon gång tvivlat på vår förmåga inom ett område.

Området har känts svårt och jobbigt, samtidigt som vi upplever att andra har det betydligt lättare. Vi känner att vi saknar något.

4/11

Vi är däremot övertygade om att det inte finns några omöjliga utmaningar. Det är enbart våra tidigare erfarenheter som avgör vår förmåga att klara en utmaning.

Det finns därför inga omöjliga utmaningar.

5/11

Om du en gång har halkat efter kan däremot kommande uppgifter upplevas som omöjliga. Du får en känsla av att ämnet inte passar dig och utmaningen blir med tiden allt större. Känslan bekräftas av din omgivning och till slut ser du dig själv som en person som aldrig har kunnat – och som därför heller aldrig kommer att kunna.

6/11

En negativ självbild kan vara svår att övervinna. Orsaken till att du hamnade efter är många gånger svår att identifiera eftersom den ofta ligger långt bak i tiden och har påverkats av många olika saker.

7/11

Allt vi gör och upplever påverkar hur vi är som människor; vad vi vet och inte vet, vad vi kan och inte kan. I förhållande till alla de erfarenheter vi skaffar oss genom åren är de små skillnader som finns när vi föds försumbara.

Visst finns det något som heter anlag och talang. Men det viktigaste är inte vilka anlag vi har, utan vilka anlag vi tror att vi har.

8/11

Du kan med andra ord göra eller klara av precis vad som helst. Håll därför inte tillbaka på kraften när du spänner din båge och siktar in dig på vart du vill komma eller vad du vill klara. Oavsett område är ekvationen densamma: ju mer du jobbar, ju bättre blir du och desto lättare blir det.

9/11

Viktigt att tänka på när du sätter ett högre mål är att målet skapar ett kunskapsglapp. Glappet är som störst i början och det gör alltid början till den tuffaste biten. Det är då de allra flesta ger upp, och självbilden känns återigen som en sanning.

Men så länge du tror på dig själv och väljer att kämpa kommer kunskapsglappet att minska vecka för vecka. Och ju närmare du kommer målet, desto lättare och roligare blir det.

10/11

Så här är det för alla. Oavsett hur duktig du är finns det alltid utmaningar och områden där både du själv och din omvärld tvivlar på dina förmågor.

De allra flesta tror fortfarande idag att vi föds in i förutbestämda fack, och människorna runtomkring dig kommer därför att vara fortsatt skeptiska – ända fram till att du motbevisar dem.

11/11

Glöm därför aldrig att det är vad du gör som avgör vad du kan klara. Poängen är inte att ständigt sträva efter något bättre eller större. Poängen är att du kan göra precis vad du vill i ditt liv.

Välj det du vill uppnå och stanna inte förrän du har lyckats.

Du kan mer än du tror.
Lycka till!

Allakando sigill

Vi vill skapa en värld där vi inte längre är begränsade av vår egen självbild. Fasta föreställningar om vad vi kan, och inte kan, finns inte längre. Förmåga inom ett område är inte längre något man föds med. Kvar finns istället en god känsla av att det är vi själva som bestämmer vad vi kan klara och göra.

Fredrik Fridlund

Grundare, Lärare och VD Allakando

Vi arbetar hårt för att skapa den förändring vi vill uppnå. Här är ett urval av de kanaler vi för närvarande använder när vi kommunicerar och förankrar att vi alla kan mer än vi tror:

Skolårets komet är ett stipendium instiftat för att uppmärksamma en person som har uppnått en fantastisk utveckling. Syftet är att inspirera genom att berättelsen sprids och hjälper fler att bryta loss från en begränsande självbild. Berättelsen om förra årets vinnare Desire kan du läsa här.

 

RESULTAT FöR 2013
Spridning: 650 000 unika personer
Likes: 10 823
Delningar: 1 507
Kommentarer: 405
Inlägget hittar du här.

RESULTAT FöR 2013
Spridning: 650 000 unika personer
Likes: 10 823
Delningar: 1 507
Kommentarer: 405
Inlägget hittar du här.

Specifika lektioner där läraren förmedlar insikten om att det är vi själva som avgör vad vi kan göra och klara i livet.

Antal elever: ca 3 200/år

Alla som träffar någon av rekryterarna under en intervju läser texten om att vi alla kan mer än vi tror och diskuterar innehållet.

Antal intervjuer: ca 4 000/år

Gruppdiskussioner under kurserna, också med innehållet att det är vi själva som bestämmer vad vi kan göra och klara i livet.

Antal elever: ca 2 300/år

Den sammantagna effekten av de verktyg vi använder gör att vi varje månad kommer närmare vårt slutmål.

Snabbfakta om Allakando idag

Vi hjälper familjer i stora delar av Sverige och kan erbjuda hemundervisning i alla städer där det bor över 3 000 personer.

Vi hjälper familjer i stora delar av Sverige och kan erbjuda hemundervisning i alla städer där det bor över 3 000 personer.

Vi hjälper familjer i stora delar av Sverige och kan erbjuda hemundervisning i alla städer där det bor över 3 000 personer.

Vi är idag 900 personer som jobbar inom organisationen.

Vi är idag 900 personer som jobbar inom organisationen.

Vi är idag 900 personer som jobbar inom organisationen.

Finansiell information om organisationen hittar du här.

Finansiell information om organisationen hittar du här.

Finansiell information om organisationen hittar du här.

Huvudkontoret ligger på Grönegatan 4B i Lund.

Huvudkontoret ligger på Grönegatan 4B i Lund.

Huvudkontoret ligger på Grönegatan 4B i Lund.

Vi hjälper varje år 5 400 unga människor.

Vi hjälper varje år 5 400 unga människor.

Vi hjälper varje år 5 400 unga människor.

Ledningsgruppen

 • Fredrik Fridlund

  Grundare och VD
 • Petter Omling

  Operativ Chef
 • Niklas Vernersson

  Vice VD
 • Erik Schuss

  Marknadschef
 • Philip Högsten

  Ekonomichef
 • Alexander Astermark

  Pedagogikavdelningschef

HELA KONTORSLAGET!

Om att arbeta inom Allakando

För att nå den förändring vi vill se i världen håller vi oss uthålligt till det vi är övertygade om och det vi vill sprida. Vi tror på våra förmågor och siktar högt. Vi tar oss an nya utmaningar som kräver att vi växer och lär oss om nya, spännande områden.

Vi vet att det är vad vi gör med varje arbetsdag som avgör vad vi framöver kan klara av och därför präglas kulturen på kontoret av väldigt höga krav på effektivitet och kvalitet i varje aspekt av arbetet. Vår möjlighet att påverka och förändra är beroende av vår egen tillväxt och lönsamhet som organisation.

Den som vill vara en del av Allakando behöver dela vår målsättning, ta ansvar för sin utveckling och med det utvecklas snabbt. Med vår syftesförankring, vår ambition och vår snabba tillväxthastighet kan vi erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete.

Eftersom varje dags fokuserade arbete skapar en växande och lönsam organisation med resurser att sprida vårt arbete världen över är Allakando en utmanande och bitvis tuff väg att välja – vi ställer krav på en hög självdisciplin där du presterar oavsett omständigheter.

Samtidigt är stämningen på kontoret positiv och vänlig. Vi arbetar som ett lag och stödjer varandra. Vi firar såväl individuella som organisatoriska framgångar gemensamt. Sammantaget törs vi lova att Allakando är en arbetsplats som får en stor positiv påverkan på varje enskild lagmedlems slagkraftighet och riktning framåt i livet.

På grund av den höga kravbilden rekryterar Allakando i dagsläget endast genom rekommendationer från befintliga lagmedlemmar.