Grundpotensform

Tänk att du vill skriva ett riktigt långt tal; ett tal med en etta följt av tio nollor. Problemet med detta är att det tar både mycket plats och tid att skriva stora tal. För att hjälpa med detta finns det ett mer kompakt sätt att skriva tal på som kallas för grundpotensform.

Vad är grundpotensform?

Grundpotensform, även kallat tiopotensform, går ut på att vi skriver ett tal som en tiopotens, alltså som talet 10 upphöjt till ett annat tal. När vi har 10 upphöjt till ett annat tal betyder det att vi multiplicerar 10 så många gånger som talet vi upphöjer till.

Ett exempel på en tiopotens är 10^3. När vi skriver 10^3 innebär det att vi multiplicerar 10 med 10 med 10. 10 är alltså talet vi multiplicerar, medan 3 är antalet gånger som 10 förekommer. 10^3={10}\cdot{10}\cdot{10}=1\;000


Hur räknar man med tiopotenser?

I potensform kallas talet där nere för basen. För tiopotenser är detta tal alltid 10. Talet som vi upphöjer till kallas istället för exponenten. I tiopotensen 10^3 är alltså basen 10 och exponenten 3.

Nedan ser du fem vanliga tiopotenser:

10^1=10 10^2={10}\cdot{10}=100 10^3={10}\cdot{10}\cdot{10}=1\;000 10^4={10}\cdot{10}\cdot{10}\cdot{10}=10\;000 10^5={10}\cdot{10}\cdot{10}\cdot{10}\cdot{10}=100\;000

När vi ser dessa tiopotenser lägger vi kanske märke till ett visst mönster. Vi ser att tiopotensens exponent är detsamma som antalet nollor när talet är utskrivet. 

Vi ser exempelvis att 10^3=1\;000. Vi räknar antalet nollor i 1\;000 och upptäcker att det är detsamma som exponenten i grundpotensformen: 3.

Detta trick är särskilt användbart när vi vill skriva om tal från vanlig form till grundpotensform. Om vi ser ett tal med en etta följt av 9 nollor (1\;000\;000\;000) vet vi alltså att detta är detsamma som 10^9


Exempel 1: Skriv talet 100\;000\;000\;000 i grundpotensform

Svar: 10^11

Lösning: Vi kan räknar antalet nollor i talet 100\;000\;000\;000 för att ta reda på exponenten i talets grundpotensform. Basen är som alltid 10.

Vi räknar och inser att talet 100\;000\;000\;000 har 11 nollor (vi är noga med att inte inkludera ettan i vår räkning). Vi har alltså att basen är 10 och att exponenten är 11.

Vi får att 100\;000\;000\;000=10^11.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Ibland händer det att talet som vi ska skriva om till tiopotens börjar med ett annat tal än ett. Då ser vi till att bryta ut den delen av talet så att talet blir till en etta följd av nollor, innan vi skriver om talet till en tiopotens. Att bryta ut innebär att vi skriver om ett tal till en multiplikation av flera tal genom att ta ut en del av det ursprungliga talet.

Säg att vi vill skriva talet 52\;000 i grundpotensform. Vi ser att talet börjar med en femma och sedan en tvåa, vilket är ett problem. Därför bryter vi ut de två första siffrorna ur talet och skriver talet som en multiplikation av de två tal som återstår. 

52\;000={5,2}\cdot{10\;000}

Det är viktigt att talet vi bryter ut är mellan 1 och 10. Detta betyder alltså att vi bryter ut 5,2 och inte 52. 

Vi fortsätter sedan med att skriva om 10\;000 till en tiopotens på vanligt vis. Talet som vi brutit ut, 5,2, behöver vi inte göra något mer med. 10\;000 har 4 nollor. Därför gäller att 10\;000=10^4. Vi är för övrigt noga med att vi räknar antalet nollor i talet efter vi brutit ut 5,2.

Vi får att 52\;000={5,2}\cdot{10^4}. Detta är 52\;000 skrivet i grundpotensform.


Exempel 2: Skriv 260\;000 i grundpotensform

Svar: {2,6}\cdot{10^5}

Lösning: Eftersom talet inte börjar med en etta och en nolla börjar vi med att bryta ut den första delen av talet. Talet som vi bryter ut måste vara mellan 1 och 10. Vi bryter därför ut 2,6.

260\;000={2,6}\cdot{100\;000}

Vi fortsätter nu med att skriva om 100\;000 till en tiopotens. Vi räknar nollorna i 100\;000 och ser att talet har 5 nollor. På så vis vet vi att 100\;000=10^5. Vi är noga med att räkna nollorna efter att vi har brutit ut 2,6.

Vi får att 260\;000={2,6}\cdot{10^5}.


Att skriva tal i grundpotensform är inte bara hjälpsamt när vi har mycket stora tal, utan vi kan även använda det för mycket små tal. I detta fall utgår vi ifrån att vi har ett tal med nollor följt av en etta innan vi skriver om det till en tiopotens, liksom 0,000\;001.

Säg att vi vill skriva talet 0,000\;1 i grundpotensform. Vi börjar då med att skriva talet som 1 delat med en tiopotens. Precis som innan kan vi räkna antalet nollor i talet 0,000\;1 för att ta reda på tiopotensens exponent. 0,000\;1 har 4 nollor, vilket innebär att 0,000\;1=\frac{1}{10^4}

När vi skriver om bråket \frac{1}{10^4} till en tiopotens behöver vi endast ta ut tiopotensen i nämnaren, 10^4, och sätta ett minustecken framför exponenten. Minustecknet indikerar att vi delar 1 med 10^4, alltså att talet är mycket litet. Därför är det viktigt att inte glömma bort detta minustecken, eftersom det gör så pass stor skillnad.

Vi får att 0,000\;1=\frac{1}{10^4}=10^{-4}.

Nedan ser du fem vanliga, små tiopotenser.

0,1=\frac{1}{10^1}=10^{-1} 0,01=\frac{1}{10^2}=10^{-2} 0,001=\frac{1}{10^3}=10^{-3} 0,000\;1=\frac{1}{10^4}=10^{-4} 0,000\;01=\frac{1}{10^5}=10^{-5}

Exempel 3: Skriv 0,000\;000\;001 i grundpotensform

Svar: 10^{-9}

Lösning: När vi vill skriva ett mycket litet tal i grundpotensform, som t.ex 0,000\;000\;001, börjar vi med att skriva talet som 1 delar med en tiopotens. Vi räknar antalet nollor i talet för att ta reda på exponenten i denna tiopotens.

Vi räknar och inser att 0,000\;000\;001 har 9 nollor. Vi kan därför skriva att 0,000\;000\;001=\frac{1}{10^9}

När vi nu skriver vi om bråket \frac{1}{10^9} till en tiopotens behöver vi endast ta ut tiopotensen i nämnaren, 10^9, och sedan sätta ett minustecken framför exponenten. Detta gör vi för att betona att vi just delar 1 med 10^9.

Vi får att 0,000\;000\;001=\frac{1}{10^9}=10^{-9}.

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ:

Fråga 1: Skriv 1\;000 i grundpotensform.

Svarsalternativ 1.1: 10^1
Svarsalternativ 1.2: 10^2
Svarsalternativ 1.3: 10^3
Svarsalternativ 1.4: 10^4
Korrekt svar: 10^3

Fråga 2: Skriv 700\;000 i grundpotensform.

Svarsalternativ 2.1: {7}\cdot{10^5}
Svarsalternativ 2.2: {9}\cdot{10^5}
Svarsalternativ 2.3: {7}\cdot{10^6}
Svarsalternativ 2.4: {7}\cdot{10^7}
Korrekt svar: {7}\cdot{10^5}

Fråga 3: Skriv 0,000\;000\;000\;18 i grundpotensform.

Svarsalternativ 3.1: {1,8}\cdot{10^{-9}}
Svarsalternativ 3.2: {1,2}\cdot{10^{-10}}
Svarsalternativ 3.3: {1,8}\cdot{10^{-10}}
Svarsalternativ 3.4: {1,8}\cdot{10^{-11}}
Korrekt svar: {1,8}\cdot{10^{-10}}

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Mattehjälp för alla nivåer

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!