Geometriska figurer

Inom geometri finns det många spännande figurer! Och med dessa figurer så finns det många olika saker man kan räkna på, som till exempel omkrets och area. Här har vi samlat några av de viktigare geometriska figurerna och deras egenskaper!

Alla geometriska figurer

Triangel

Likbent triangel

En likbent triangel är en speciell typ av triangel där två av sidorna är lika långa. Det visar sig att det innebär att två vinklar också är lika stora!

Läs mer här om likbenta trianglar här!

Pythagoras sats

Pythagoras sats är en mycket användbar formel som gäller endast för rätvinkliga trianglar. Att triangeln är rätvinklig innebär att den har en vinkel som är 90°.

Läs mer om pythagoras sats här!

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Rätblock

Rätblockets volym 

Ett rätblock är en figur där alla sidor består av rektanglar. Det är en av de vanligaste figurerna att räkna ut volymen för. 

Läs mer om rätblocks volym här!

Cylinder

Cylinderns volym 

En cylinder är en figur som ser ut som ett ifyllt rör. Den har en cirkelformad bas längst ner i botten och en höjd som går rakt uppåt från basen till toppen. Om man vill veta hur mycket en flaska rymmer så kan man ofta tänka den som en cylinder och räkna ut cylinderns volym. 

Läs mer om cylinderns volym här!

Klot

Klotets volym 

En av de viktigaste figurerna i geometri är klotet, och det är därför väldigt användbart att kunna beräkna volymen hos ett klot. Det säger till exempel hur mycket luft man behöver för att pumpa upp en fotboll. Läs mer här:

Läs mer om klotets volym här!

Cirkel

Radie och diameter

Alla cirklar har en radie och en diameter. Radien och diametern är två olika avstånd och de används för att beskriva cirkelns storlek. De kan också användas för att räkna ut andra egenskaper hos cirkeln, som till exempel omkretsen och arean.

Läs mer här om radie och diameter här!

Cirkelns omkrets

En cirkel är en figur som är helt rund. Det är därför inte helt lätt att räkna ut omkretsen. Därför har man en speciell formel för att hitta cirkelns omkrets.

Läs mer om cirklens omkrets här!


Viktiga koncept inom geometri

Omkrets

Omkretsen av en figur är längden av alla figurens sidor tillsammans. Då mäter man först sidornas längder, och sedan plussar vi längderna av alla sidor, vilket ger oss omkretsen.

Läs mer om omkrets här!

Area

Area beskriver hur stor yta som täcks av en viss figur. Metoden vi använder för att beräkna en area beror på vad vi har har för sorts figur. De två vanligaste figurerna som vi behöver kunna räkna ut arean av är rektanglar och trianglar.

Läs mer här om area här!

Volym

Volym är mängden som ett föremål rymmer. Vi beräknar volym med olika metoder beroende på föremålets form. Precis som med arean så beror metoden vi använder på vad vi har för sorts kropp.

Läs mer om volym här!

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!