Olika typer av diagram

Diagram är ett väldigt viktigt koncept som går ut på att man visar statistik med en bild. Det här är användbart för att det då kan vara lättare att förstå statistiken jämfört med en tabell med värden När vi pratar om statistik så pratar vi ofta om “mätvärden”, framför allt i vetenskapliga undersökningar.

Mätvärden är de värden som man har fått från undersökningen, med andra ord undersökningens resultat, och det är resultatet som visas upp i diagrammen. Samma mätvärde kan ofta förekomma flera gånger i resultaten.

Stapeldiagram

Ett stapeldiagram är ett diagram som är bra när man vill jämföra hur många av de olika mätvärdena man har fått. I ett stapeldiagram så sätter man de olika mätvärdena bredvid varandra, och sedan bygger man staplar där höjden beror på hur många gånger mätvärdet finns i resultatet. 

Läs mer om stapeldiagram här!


Cirkeldiagram

Cirkeldiagram är bra för att visa hur stor andel av det hela som varje värde tar. Ett cirkeldiagram sätts upp genom att man ritar en cirkel och delar in den i “tårtbitar”, en bit för varje värde. Ju fler gånger ett visst värde uppstod, desto större blir den motsvarande tårtbiten. Eftersom cirkeldiagram visar värdenas andelar, så hör det tätt ihop med procent. Man brukar ofta skriva ut hur många procent varje tårtbit utgör.

Läs mer om cirkeldiagram här!

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Histogram

Histogram är väldigt likt ett stapeldiagram, men med skillnaden att man har delat in värdena i grupper. Histogram är därför mycket mer användbara om man har väldigt spridda resultat med inte så många upprepningar, men fortfarande vill göra ett stapeldiagram.

Läs mer om histogram här!


Lådagram

En lådagram visar inte de direkta mätvärdena,  utan det visar istället olika egenskaper hos mätvärdena. I ett lådagram markerar man det minsta och största värdet bland mätvärdena, och även medelvärdet. Man markerar även nedre och övre kvartil, vilka visar om mätvärdena totalt sett är närmare medelvärdet eller om de är närmre de största och minsta värdena.

Läs mer om lådagram här!


Venndiagram

Venndiagram är fundamentalt i mängdlära då det tillåter oss att visualisera hur mängder hör ihop. Därifrån kan man även applicera venndiagram på till exempel kombinatorik och sannolikhetslära.

Lär dig mer om venndiagram här!

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!