Vad är prefix och hur används de i matematiken?

Så fort vi mäter något använder vi ett antal standardenheter såsom meter och gram. Ibland kan det dock bli väldigt stora tal, till exempel 5 000 000 000 m. Det är ju lite omständligt!

För att lösa det här problemet så har vi så kallade prefix. Prefix är en grupp bokstäver som placeras i början av ett ord eller en enhet för att i matematiken ändra dess skala. Några av dessa prefix är du säkert redan bekant med, till exempel betecknas 1000 med prefixet kilo, vilket innebär att en kilometer är samma sak som 1000 meter och ett kilogram samma sak som 1000 gram. Dessa prefix hjälper till att förenkla mätningar och uttrycka enheter i olika storlekar.

I den här guiden har vi samlat de mest använda prefixen som du kommer att stöta på och tränar på deras användning med hjälp av övningar och exempel!

Tabell av vanliga prefixer:

NamnFörkortningVärde
PetaP1015
TeraT1012
GigaG109
MegaM106
Kilok103
Hektoh102
Decid10−1
Centic10−2
Millim10−3
Mikroμ10−6
Nanon10−9

I tabellen ovan har vi skrivit upp de vanligaste prefixen, och vad de innebär. Om tabellen ser lite främmande ut kan det vara värt att repetera tiopotenser. Låt oss kolla på några exempel på hur man använder prefix!


Räkneexempel och förklaringar för prefix:

Exempel 1: Konvertera 50 000 000 watt till megawatt.

Svar: 50 MW

Förklaring: Från tabellen ovan ser vi att prefixet mega innebär 1 000 000. Alltså gäller för megawatt att:

1 \text{ MW} = 1 \; 000 \; 000 \text{ W}

Enheten vi vill använda är 1 000 000 gånger så stor som enheten vi redan har. Då vill vi dela på 1 000 000 för att få den nya enheten: 

50 \; 000 \; 000 \text{ W} = \frac{50 \; 000 \; 000}{1 \; 000 \; 000} \text{ MW} = 50 \text{ MW}

Så svaret är 50 megawatt!

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Exempel 2: Konvertera 0,03 meter till millimeter.

Svar: 30 mm

Förklaring:  Från tabellen ovan ser vi att prefixet milli innebär en tusendel. Alltså gäller för millimeter att:

1  \text{ mm}= \frac{1}{1000}  \text{ m}

För att konvertera från en enhet utan prefix till en enhet med prefix så vill vi dela på prefixens värde. För att konvertera från meter till millimeter vill vi alltså dela på 1/1000:

0,03 \text{ m} = \frac{0,03}{1/1000} \text{ mm} = 0,03 \cdot 1000 \text{ mm} = 30 \text{ mm}

Exempel 3: Konvertera 0,05 hektogram till gram.

Svar: 5 g

Förklaring: I tabellen finner vi att prefixet hekto innebär 100. Alltså gäller för hektogram att:

1  \text{ hg}=  100  \text{ g}

Nu konverterar vi åt andra hållet från de tidigare exemplen, dvs vi konverterar från en enhet med prefix till en enhet utan prefix. Då ska vi istället ta gånger prefixens värde:

0,05 \text{ hg} = 0,05 \cdot 100 \text{ g} = 5 \text{ g}

Exempel 4: Konvertera 45 000 mikrometer till centimeter.

Svar: 4,5 cm

Förklaring: Nu vill du konvertera från en enhet med prefix till en annan enhet med prefix. Det går att räkna ut vad för konvertering det är direkt där mellan, men lättast blir att att först konvertera från mikrometer till meter och sedan från meter till centimeter. För att konvertera från mikrometer till meter så vill vi ta gånger 1/1 000 000:

45\;000 \text{ µm} = 45\;000 \cdot \frac{1}{1 \; 000 \; 000} \text{ m} = 0,045 \text{ m}

Nu kan vi kommentera till centimeter genom att dela med 1/100:

  0,045 \text{ m} = \frac{0,045}{1/100} \text{ cm}= 0,045 \cdot 100 \text{ cm} = 4,5 \text{ cm}

Vilket är svaret!

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ:

Rätt svar markeras i grönt

Fråga 1: Konvertera 400 gram till kilogram.

Svarsalternativ 1.1: 400 000 kg
Svarsalternativ 1.2: 4 000 kg
Svarsalternativ 1.3: 0,4 kg
Svarsalternativ 1.4: 0,004 kg

Fråga 2: Konvertera 30 sekunder till millisekunder.

Svarsalternativ 2.1:  30 000 ms
Svarsalternativ 2.2:  3 ms
Svarsalternativ 2.3:  0,3 ms
Svarsalternativ 2.4:  0,03 ms

Fråga 3: Konvertera 8 000 kilowatt till megawatt.

Svarsalternativ 3.1: 8 000 000 MW
Svarsalternativ 3.2: 80 000 MW
Svarsalternativ 3.3: 800 MW
Svarsalternativ 3.4: 8 MW

Fredriks tips

Så kommer du ihåg de vanligaste prefixen!

Fredrik om vår läxhjälp i svenska
Fredrik om vår läxhjälp i svenska

Fredrik Fridlund, VD & Grundare

Har själv undervisat över 3 000 elever sedan 2007

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!