Decimaltal

Decimaltal är, precis som bråk, ett sätt att uttrycka som inte är heltal. Fördelen med decimaltal är att det är mycket lättare att se vilket av två tal som är störst, än om man har bråk. Det är också lättare att addera och subtrahera decimaltal, jämfört med bråk.

Det är däremot lite svårare att multiplicera och dela decimaltal än det är bråk. Det är också lite svårare att hitta andelen i decimalform. Detta betyder att bråk har sina användningsområden, och decimaltal har andra användningsområden!

Räkneexempel och förklaringar för decimaltal:

Exempel 1:

a) Vad är heltalsdelen och decimaldelen för talet 58,26?

Svar: Heltalsdelen är 58 och decimaldelen är 0,26.

Förklaring: I decimaltal finns det siffror till vänster om kommatecknet och till höger om kommatecknet. De siffror som är till vänster om kommatecknet kallas för heltalsdelen, och talen till höger om kommatecknet kallas för decimaldelen.

I det här fallet så är 58 heltalsdelen. Decimaldelen är då 0,26. Vi sätter alltid ”0,” först när vi skriver decimaldelen, för att visa att det är just decimaler. Man kan alltså inte säga att decimaldelen är 26, utan den är 0,26.

b) Hur många tiondelar och hundradelar är i talet 58,26?

Svar: 2 tiondelar och 6 hundradelar

Förklaring: Precis som att vi kan beskriva heltal med ental, tiotal och hundratal, så kan vi beskriva decimaldelen som tiondelar, hundradelar, tusendelar och så vidare.

Tiondelen är den siffra som står precis till höger om kommatecknet. Till höger om den är hundradelen. Sedan kommer tusendel och så vidare. I det här fallet så har vi alltså 2 tiondelar och 6 hundradelar.


Exempel: 2 Vad blir 4,56 + 3,2?

Svar: 7,76

Förklaring: Att plussa decimaltal är väldigt likt att plussa heltal (se vår sida om addition). Men, man måste se till så att man matchar tiondelar med tiondelar, och hundradelar med hundradelar och så vidare.

I det här fallet är det viktigt att notera att talet 3,2 inte har någon hundradel. Med andra ord så har det 0 hundradelar. Då kan man till och med skriva det som 3,20 för att göra det tydligare.

Nu kan vi lägga ihop talen med vilken metod vi vill. Låt oss göra så att vi delar upp talen i ental, tiondelar och hundradelar:

4,56 = 4 + 0,5 + 0,06 3,20 = 3 + 0,2 + 0,00

Nu kan vi lägga ihop en talen för sig, tiodelarna för sig och hundradelarna för sig:

Heltal: 4 + 3 = 7

Tiondelar: 0,5+ 0,2 = 0,7

Hundradelar: 0,06 + 0,00 = 0,06

Nu lägger vi upp resultatet och får:

7 + 0,7 + 0,06 = 7,76  som är vårt svar!

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ:

Rätt svar markeras i grönt.

Fråga 1: Vad är decimaldelen för 63,11?

Svarsalternativ 1.1: 63
Svarsalternativ 1.2: 0,63
Svarsalternativ 1.3: 11
Svarsalternativ 1.4: 0,11

Fråga 2: Vad blir 0,3 + 0,5?

Svarsalternativ 2.1:  0,8
Svarsalternativ 2.2:  0,35
Svarsalternativ 2.3:  0,53
Svarsalternativ 2.4:  8

Fråga 3: Vad blir 12,3 + 8,11?

Svarsalternativ 3.1: 20,41
Svarsalternativ 3.2: 23,14
Svarsalternativ 3.3: 93,4
Svarsalternativ 3.4: 20

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!