Guider för Matte Åk 7

Matten i åk 7 består av bråk, procent, uttryck, ekvationer, geometri, enheter och statistik. Här hittar du guider till matte åk 7!

Addition

Addition betyder samma sak som att plussa – vilket innebär att att man lägger ihop.

Subtraktion

Subtraktion ett annat namn för att ta minus och det innebär att vi tar bort ett tal från ett annat.

Division

Division är ett räknesätt där vi tar reda på hur många gånger talet vi delar med får plats i talet vi delar. 

Multiplikation

Multiplikation är ett räknesätt som innebär att vi adderar (plussar) ett tal med sig självt ett visst antal gånger. 

Bråktal

Ett bråktal är ett tal som är skrivet som en kvot mellan två heltal, det vill säga som ett heltal delat på ett annat heltal. 

Procenträkning

När vi beräknar andelen vill vi först och främst ta reda på vilket tal som är delen och vilket som är det hela.

Förändring i procent

Procent är ett mycket vanligt verktyg för att mäta förändringar – exempelvis när varor sätts på rea.

Ekvationer

Ekvationer är en grundläggande byggsten inom matematik och används när man vill jämföra två olika värden. 

Hastighet

Hastighet beskriver hur fort man rör sig och definieras som hur långt man tar sig på en viss tid.

Geometriska figurer

Inom geometri finns det många spännande figurer som kan räkna på, till exempel omkrets och area.

Vinklar

När två linjer möts så beskriver vinkeln hur stort gapet är mellan dem. Vinklar mäts med en enhet som kallas grader. 

Median

Medianen är ett av flera sätt att bestämma ett typiskt värde för en samling tal.

Medelvärde

Medelvärde är ett användbart verktyg inom statistik som går ut på att beskriva en grupp av mätvärden med endast ett tal. 

Skala

När man förstorar eller förminskar ett objekt så använder man en så kallad skala.

Diagram

Diagram är ett väldigt viktigt koncept som går ut på att man visar statistik med en bild. 

Vill du få hjälp med matematiken?

Vår läxhjälp för matte åk 7 har hjälpt 9 av 10 elever att höja sina betyg.
Kontakta oss för ett gratis prisförslag!