Addition

Addition betyder samma sak som att plussa och det innebär att vi lägger ihop flera tal med varandra. Addition lägger grunden för stora delar av matematiken och är därför mycket användbar. Talen som vi adderar med varandra kallas för termer, medan svaret vi får kallas för summa.

term+term=summa

Om du har 7 böcker och Adam har 4 böcker så har ni tillsammans:

7+4=11\;böcker

Så räknar du med addition

När vi räknar addition brukar vi prata om två olika metoder: att räkna i flera steg och att räkna med uppställning.

Att räkna i flera steg är en metod som kräver tre steg:

  1. Vi börjar med att dela upp talen vi plussar i ental, tiotal, hundratal.
  2. Vi fortsätter sedan med att plussa ihop entalen för sig, tiotalen för sig och hundratalen för sig.
  3. Till sist plussar vi entalen med tiotalen med hundratalen. Då får vi summan.

Om vi skulle ha en uträkning som även innehåller tusental följer vi samma princip, men att vi då även plussar tusentalen.

Vare sig man vill räkna i flera steg eller göra en uppställning är upp till en själv, men oftast är räkning i flera steg mer användbart för enklare additioner medan uppställningar är bättre för mer avancerade uppgifter.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Exempel 1: Beräkna 426+312

Svar: 738

Lösning: Vi bestämmer oss för att räkna i flera steg och följer därmed de tre stegen från förklaringen ovan.

Vi börjar med att dela upp talen i ental, tiotal och hundratal.

426+312=400+20+6+300+10+2

Vi fortsätter sedan med att plussa ihop entalen för sig, tiotalen för sig och hundratalen för sig.

400+300=700 20+10=30 6+2=8

Slutligen plussar vi ihop entalen, tiotalen och hundratalen.

700+30+8=738

När vi räknar addition med uppställning gör vi det på ett lite annat vis.

1. Vi börjar alltid med att ställa upp talen ovanpå varandra, så att entalen, tiotalen och hundratalen hamnar över och under varandra:

Summan av talen kommer vi skriva under det svarta strecket. 

2. Vi börjar sedan själva uträkningen med att plussa ihop entalen. 

3+7=10

Entalet, vilket är 0, skriver vi under entalssiffrorna. Tiotalet som vi får över, 1, skriver vi ovanför tiotalen.

3. Vi fortsätter nu med att plussa ihop tiotalen. Var noga med att inte glömma tiotalet som blev över från entalen.

1+1+7=9

Tiotalet, 9, skriver vi under tiotalssiffrorna. I det här fallet får vi inget hundratal över så vi skriver ingen etta över hundratalen.

4. Slutligen plussar vi ihop hundratalen.

5+3=8

Vi skriver hundratalet, 8, under hundratalssiffrorna.

Vi får alltså att 513+377=980.


Exempel 2: Beräkna 445+266.

Svar: 711

Lösning: Vi bestämmer oss för att räkna med uppställning. Vi följer stegen från förklaringen ovan.

  1. Vi börjar med att ställa upp talen så att de hamnar ovanpå varandra. Ental över ental, tiotal över tiotal och hundratal över hundratal

2. Sedan plussar vi ihop entalen.

5+6=11

Entalet, vilket är 1, skriver vi under entalssiffrorna. Tiotalet som vi får över, 1, skriver vi ovanför tiotalen.

Vi fortsätter nu med att plussa ihop tiotalen. Var noga med att inte glömma tiotalet som blev över från entalen.

1+4+6=11

Tiotalet, 1, skriver vi under tiotalssiffrorna.

Hundratalet som vi får över, 1, skriver vi ovanför hundratalen.

Vi plussar slutligen ihop hundratalen. Vi är som vanligt noga med att inte glömma ettan som vi fick över från tiotalen.

1+4+2=7

Vi skriver hundratalet, 7, under hundratalssiffrorna.

Vi får alltså att 445+266=711.

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ:

Fråga 1: Beräkna 26+32

Svarsalternativ 1.1: 48
Svarsalternativ 1.2: 58
Svarsalternativ 1.3: 70
Svarsalternativ 1.4: 75
Korrekt svar: 58

Fråga 2: Beräkna 632+127

Svarsalternativ 2.1: 715
Svarsalternativ 2.2: 759
Svarsalternativ 2.3: 820
Svarsalternativ 2.4: 916
Korrekt svar: 759

Fråga 3: Beräkna 693+219

Svarsalternativ 3.1: 812
Svarsalternativ 3.2: 872
Svarsalternativ 3.3: 912
Svarsalternativ 3.4: 924
Korrekt svar: 912

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!