place star-shape-sticker Videos arrowhead-thin-outline-to-the-left arrow-right

Ta reda på din poäng med högskoleprov test online

Med Allakando så kan du ta högskoleprov test online och snabbt få veta hur du klarar dig just nu.
13 år av erfarenhet
22000 elever & studenter
6000 pedagogiska lärare

Vad skulle du få i poäng om du tog högskoleprovet idag? Om det inte blir full poäng så kommer du att kunna dra nytta av vår kurs. Den är utvecklad för att hjälpa dig jobba mot din målpoäng. Denna poäng sätter du själv upp och den bör förstås vara så hög som krävs för att komma in på den utbildning som du kommer att söka på högskolan.

Så får du veta din poäng med högskoleprovet online test

Vår kurs har ett högskoleprovet online test som är helt gratis. Testet består av frågor från ett tidigare prov så det rör sig om verkliga uppgifter. Du kommer också att få pedagogiska förklaringar vilket gör det lättare att lära sig något av detta provtillfälle.

Som du säkert är medveten om så är högskoleprovets olika delar utformade för att skapa en bra bild av din lämplighet för högskolan. Man blandar matte med språkkunskaper, och själva testet är även gjort för att se hur du läser instruktioner vilket är mycket viktigt inför högre utbildningar. När du har tagit testet så får du en poäng, och nu vet du om det är dags att jobba på en rejäl höjning eller om det är så att poängen duger bra som den är.

Med fokus på det viktigaste

För att få en bra poäng så måste du fokusera på rätt delar av provet. Något som är mycket bra med vår onlinekurs är att den registrerar hur du klarar frågorna för att på så vis ge dig en resultatprognos. Du får i tidigt stadium veta vad som kommer att krävas för en högre poäng och därmed så kan du jobba målmedvetet.

Men du måste inte vara en person med stenhård vilja och drivkraft för att lyckas med detta. Du kan även dra stor nytta av att vår kurs tar dig framåt steg för steg med uppgifterna som du måste klara av. Du kommer att se statistik så att du under kursens gång får veta hur stora framsteg som du har gjort.

Poängen är precis samma som man får då man gör högskoleprovets för den ges i enlighet med provets poängmall. Du ser hur du klarar varje delprov och få en hel del motivation av att se din egen utveckling så tydligt.

Lyckas med nästa prov

Vi vet att du kan lyckas bra med nästa prov. Vid det här laget så är det så många som har tagit vårt högskoleprov test online och som efter avslutad kurs har höjt sin poäng rejält. Det gör att vi med säkerhet kan säga att vi har ett vinnande koncept där du får en personlig plan att följa och själv väljer vilken poäng som är målet.