place star-shape-sticker Videos arrowhead-thin-outline-to-the-left arrow-right

Facit till högskoleprovet

Bli medlem & få skickat till dig så snart det kommer! Läs nedan om hur du hittar facit till högskoleprovet, när det kommer och var du kan hitta det. Nå ditt drömresultat på Högskoleprovet med Allakandos onlinekurs!
13 år av erfarenhet
22000 elever & studenter
6000 pedagogiska lärare

När kommer facit till högskoleprovet?

Ungefär fyra dagar efter att du skrivit högskoleprovet skickas så publiceras facit för med alla rätta svar för högskoleprovet. Du hittar facit för det senaste provet här. Genom facit så får du även reda på vilket av de fem provpassen på högskoleprovet som var det så kallade utprövningspasset. Facit talar dock inte om vilka frågor som var på utprövningspasset, eller vilka de rätta svaren var.

Det dröjer ungefär fyra veckor efter högskoleprovet innan du får ditt slutgiltiga resultat. Om du fyllde i det orangea svarshäftet när du skrev högskoleprovet så kan du dock redan när facit kommer ut få en ungefärlig bild av ditt resultat. Ditt slutresultat beror på normeringen för det högskoleprov du skrev, men genom att jämföra ditt orangea svarshäfte med högskoleprovets facit kan du räkna ut hur många uppgifter du fick rätt och sedan uppskatta ditt resultat från tidigare högskoleprovs normeringar.

Var hittar jag facit till högskoleprovet?

För att motverka fusk på högskoleprovet så har provpass på de senaste högskoleproven funnits i flera olika versioner. Facit har därför också funnits i olika versioner. För att hitta facit till just det högskoleprov som skrevs i din provlokal så går du till högskoleprovets officiella sida. I vår onlinekurs finns tusentals uppgifter med facit och förklaringar. Plugga smart och smidigt, skaffa kursen nu!

Fel i facit till högskoleprovet

Det har förekommit enstaka gånger att facit till högskoleprovet har varit felaktigt. Om du har god anledning att tro att så är fallet, så kan du lämna synpunkter på specifika uppgifter senaste torsdagen veckan efter att du skrev högskoleprovet. Du vänder dig då till Universitets- och Högskolerådet (UHR). Umeå Universitet har, på uppdrag av UHR, ansvar för de kvantitativa provpassen, samt de verbala delarna ORD, LÄS, och MEK. Göteborgs Universitet har ansvar för den verbala delen ELF. Du når dem på följande vis:

  • Synpunkter på kvantitativa uppgifter: kvant@edusci.umu.se.
  • Synpunkter på verbala uppgifter på ORD, LÄS, eller MEK: verbal@edusci.umu.se.
  • Synpunkter på ELF: elf@ped.gu.se.

Tillbaka till startsidan: Högskoleprovet