4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Högskoleprovets olika delar

Läs mer om högskoleprovets alla delar samt tips för respektive del. Delarna inkluderar: XYZ, KVA, NOG, DTK, ORD, LÄS, MEK, ELF. Allakandos onlinekurs har allt du behöver inför HP.

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Högskoleprovet delar

Vilka delar ingår i högskoleprovet?

Högskoleprovet består av fem provpass och totalt 160 uppgifter. Uppgifterna är fördelade på två kvantitativa provpass, två verbala provpass, samt ett ’utprövningspass’ som testar uppgifter till framtida prov. Varje provpass är 55 minuter långt.

Varje provpass består av 40 flervalsuppgifter. Alla uppgifter är lika mycket värde och ger ett (1) poäng styck. Inga poäng dras av om man svarar fel, så man bör alltid svara på alla uppgifter, även de man inte är helt säker på.

De olika delproven på högskoleprovet

Varje provpass består i sin tur av fyra olika delprov. På de kvantitativa passen heter delproven XYZ (matematisk problemlösning), KVA (kvantitativa jämförelser), NOG (kvantitativa resonemang), och DTK (diagram, tabeller, och kartor). På de verbala provpassen heter delarna ORD (ordförståelse), LÄS (svensk läsförståelse), MEK (meningskomplettering), och ELF (engelsk läsförståelse).

Utprövningspasset kan vara antingen verbalt eller kvantitativt, men det räknas inte i resultatet och du vet inte heller vilket av de fem passen som är utprövningspasset. Du vet inte heller i vilken ordning de fem provpassen kommer – så provdagen kan börja med antingen ett verbalt eller kvantitativt pass.

Tillbaka till startsidan: Högskoleprovet