4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Högre poäng på högskoleprovet engelska del

Precis som i den svenska ORD delen så är det förstås så att man måste ha ett rätt så bra ordförråd på engelska för att klara den engelska delen. Öva på bästa sätt med vår kurs!

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Högre poäng på högskoleprovet engelska del

Om den verbala delen för ELF – Engelsk läsförståelse

ELF-delen testar din förmåga att förstå innehållet i texter på engelska. Texterna är av olika längd, och du ges två eller fyra frågor per text.

ELF-delen för högskoleprovets engelska del innehåller tre olika typer av frågor. En del innehåller en längre text liknande de texter du ser i LÄS-delen. En annan del består av kortare texter med en eller två frågor per text. En tredje del är en medellång text där vissa ord har ersatts med luckor, ungefär som på MEK-delen. Precis som på LÄS-delen så kommer texterna från olika ämnesområden, men du förväntas inte heller här ha någon förkunskap för att kunna besvara frågorna.

Den engelska delen av högskoleprovet påminner en hel del om den svenska. Men här är det förstås så att man måste ha lite koll på det språk som man trots allt har lagt några år på i skolan. Om du inte älskar engelskalektionerna så ska du veta att det inte är kört. Du kan få högre poäng på högskoleprovet engelska om du bara förbereder dig på rätt sätt. Ta vår onlinekurs för att lära dig knep och för att bli bättre på att förstå engelskan i skrift i god tid till prov-dagen.

Högskoleprovet Engelska – Snabbare läsning och bättre ordförståelse

Men här finns det strategier att tillgå och det är till exempel att man kan öva upp läshastighet. Detta samtidigt som man förstår vad man läser. Svenska och engelska ord har vissa likheter och genom att lära sig mer om saker som prefix och hur man kan klura ut meningen av att ord utan att ha hört det förr så ökar chanserna för god poäng på denna del.

Med vår onlinekurs så får du de övningar som du behöver för att höja poängen på engelska högskoleprovet. Du kommer också att lära dig i vilken ordning du bör skriva denna del av provet. Det kommer att påverka hur snabbt du blir klar med frågor som är lätta för dig. Med mer tid för det som kräver lite mer så kan du få fler rätt på provet.

Mer engelska i vardagen inför engelska högskoleprovet

Vi rekommenderar att man förbereder sig för den högskoleprovet engelska delen med mer engelska i vardagen. Det kan vara att man läser lite nyheter på detta språk varje morgon och att man lyssnar på poddar och annat som har intressanta ämnen. När du hör mer engelska omkring dig så plockar du upp fler ord. Det är dock viktigt att du väljer texter och program som håller en hög nivå så att du får lite mer avancerat språk.

Ju mer man läser desto lättare blir det att förstå engelska texter. Samtidigt så ska du veta att en god grund kan ta dig långt om du bara använder dig av smarta knep. Vår kurs kommer att registrera om engelskan inte fungerar så bra för dig och då kan vi gå till botten med detta så att du lyckas höja så som du önskar.