4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Rättning av högskoleprovet

Läs nedan hur rättning av högskoleprovet går till.

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Rättning av högskoleprovet

Hur rättas högskoleprovet?

Efter provdagen skickas dina svarshäften för högskoleprovet till Umeå Universitet för rättning. Svarshäftena rättas med en optisk läsare, så det är viktigt att du fyllt i alla svar tydligt. Har du markerat flera svar så registrerar läsaren det svar som har mörkare markering, så om du suddar ut tidigare svar är det viktigt att du gör det noggrant. Om läsaren inte kan avgöra vilket svar som är markerat så görs det en manuell rättning av svarshäftet.

Det kan hända att den optiska läsaren läser av en uppgift från högskoleprovet fel. Om du har anledning att tro att så är fallet så kan du be att få ditt högskoleprov manuellt rättat. Sedan hösten 2017 så ser du även dina scannade svarshäften online på resultatsidan på hogskoleprov.nu .

Resultat efter rättning av högskoleprovet

Rättningen fastställer hur många uppgifter du fått rätt på högskoleprovet. När alla prov väl har rättats så omvandlas detta till ditt normerade resultat på högskoleprovet. Det tar ungefär fyra veckor efter att du skrivit högskoleprovet tills dess att du får ditt normerade resultat. Om du har fyllt i det orangea svarshäftet när du skrev högskoleprovet så kan du redan när facit kommer ut (cirka fyra dagar efter provet) se hur många rätt svar du fått. Du kan då kolla på normeringar från tidigare högskoleprov för att få en ungefärlig bild av hur det gick för dig på just det här högskoleprovet.

Hur lång tid tar det att rätta högskoleprovet?

Normalt sett så tar det omkring en månad att rätta högskoleprovet så man kan behöva lite tålamod då man väntar på att se om man klarade den önskade poängen. Du lär inte missa när resultaten har kommit in för då pratar precis alla om dem! Men om du har tagit vår kurs och upplevde att det kändes ungefär likadant då du skrev provet så har du en god uppfattning om vad du har landat på eftersom vi rättar uppgifterna i onlinekursen precis som i verkligheten.

Tusentals prov som ska rättas

När prov-dagen är över så kommer alla svar att skickas till Umeå universitet där de kommer att rättas. Detta görs inte för hand utan av en läsare som är optisk så det är inte så att man kan vinna på att känna en person som jobbar med rättningen! Det att man jobbar på detta automatiska sätt är också något som gör att det går snabbare. Med tanke på att det kan vara omkring 80 000 deltagare så är 4 veckors rättning rätt så snabbt!

Om det finns flera svar markerade

Om du har kryssat för flera svar eller kanske suddat ut varpå viss markering blev kvar så är det så att det svarsalternativet med starkast färg vinner. Om den optiska läsaren inte kan se skillnad mellan markeringar så kommer en verklig människa att få ta en titt och avgöra vad du menade.

En poäng för varje rätt svar

Provet består som bekant av två delar med 80 frågor vardera. Du får en poäng för varje rätt svar. Fel svar ger noll poäng. Man använder sig av det som kallas för normering av högskoleprovet och det här är något som är till för att det aldrig ska vara svårare eller lättare att få en viss poäng.

Din poäng är giltig under 5 år efter högskoleprovet rättning

När man är färdig med att rätta högskoleprovet så ger man en poäng mellan 0.0 och 2.0. Den här poängen kommer att gälla under 5 års tid. Under dessa år så kan man jämföra poäng mellan olika provtillfällen just för att man använder sig av normeringen.

När 5 år har gått så får du ta provet igen om du fortfarande har ett behov av att använda högskoleprovpoängen för att komma in på en önskad universitetsutbildning. Det bästa är förstås att använda provet på ett målinriktat sätt och att med hjälp av vår kurs se till att du redan nu får poängen som du behöver för att ta dig vidare till din drömutbildning.