place star-shape-sticker Videos arrowhead-thin-outline-to-the-left arrow-right

Rättning av högskoleprovet

Läs nedan hur rättning av högskoleprovet går till.
12 år av erfarenhet
22000 elever & studenter
6000 pedagogiska lärare

Hur rättas högskoleprovet?

Efter provdagen skickas dina svarshäften för högskoleprovet till Umeå Universitet för rättning. Svarshäftena rättas med en optisk läsare, så det är viktigt att du fyllt i alla svar tydligt. Har du markerat flera svar så registrerar läsaren det svar som har mörkare markering, så om du suddar ut tidigare svar är det viktigt att du gör det noggrant. Om läsaren inte kan avgöra vilket svar som är markerat så görs det en manuell rättning av svarshäftet.

Det kan hända att den optiska läsaren läser av en uppgift från högskoleprovet fel. Om du har anledning att tro att så är fallet så kan du be att få ditt högskoleprov manuellt rättat. Sedan hösten 2017 så ser du även dina scannade svarshäften online på resultatsidan på hogskoleprov.nu .

Resultat efter rättning av högskoleprovet

Rättningen fastställer hur många uppgifter du fått rätt på högskoleprovet. När alla prov väl har rättats så omvandlas detta till ditt normerade resultat på högskoleprovet. Det tar ungefär fyra veckor efter att du skrivit högskoleprovet tills dess att du får ditt normerade resultat. Om du har fyllt i det orangea svarshäftet när du skrev högskoleprovet så kan du redan när facit kommer ut (cirka fyra dagar efter provet) se hur många rätt svar du fått. Du kan då kolla på normeringar från tidigare högskoleprov för att få en ungefärlig bild av hur det gick för dig på just det här högskoleprovet.

Tillbaka till startsidan: Högskoleprovet