4.9 · Utmärkt
 • 26 000+ nöjda studenter
 • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
 • 9 av 10 når sina mål

Högskoleprovet svenska — allt du behöver inför de verbala provpassen (ORD, LÄS & MEK)

Allt du behöver veta om högskoleprovets verbala delar – ORD, LÄS & MEK. Lär dig svenskan på högskoleprovet, Allakandos onlinekurs ger dig allt du behöver för att nå ditt drömresultat!

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Högskoleprovet svenska

Om högskoleprovet: svenska och den verbala delen

Verbala uppgifter står för hälften av högskoleprovets 160 poäng. Varje verbalt provpass består av 40 uppgifter fördelat på fyra olika delprov – ORD, LÄS, MEK och ELF. De olika delarna prövar din förmåga att förstå ord, din läsförståelse, din förmåga att förstå ord och uttryck i sammanhang, samt din förmåga att förstå innehållet i texter på engelska.

Nedan går vi igenom de olika delproven på de verbala provpassen och ger exempel på den typ av uppgifter du kan komma att se på provet. Uppgifterna är tagna från gamla högskoleprov, men förklaringarna är tagna från vår egen onlinekurs.

Högskoleprovet Svenska – ORD – Ordförståelse

ORD testar din förmåga att förstå ord för sig själva utan sammanhang. Delprovet består av 10 uppgifter, och den rekommenderade provtiden är 3 minuter, så du har alltså 18 sekunder på dig per uppgift.

Varje uppgift har fem svarsalternativ, och din uppgift är att välja det alternativ som bäst motsvarar betydelsen av det ord eller uttryck som ges i uppgiften.

EXEMPELUPPGIFT

Uppgift:
Omnipotent

Alternativ:

 1. Förvandling
 2. Omvändelse
 3. Slagkraftig
 4. Allvarlig
 5. Allsmäktig


Förklaring:

Vi ska hitta betydelsen av ordet omnipotent.

Om man inte kan ordet direkt så kan man fundera på om man har hört delar av ordet förut, antingen på svenska eller ett annat språk.

I ett här fallet kan man ha hört det engelska ordet ’omnivore’, som betyder ’allätare’, på samma sätt som ’carnivore’ betyder ’köttätare’. ’Omni-’ betyder alltså något i stil med ’All-’. ’Potent’ kan man ha hört i ordet ’potential’, som ungefär betyder ’förmåga’ eller ’kapacitet’.

Det alternativ som passar bäst är då E) ’allsmäktig’. Rätt svar är därmed E.

Högskoleprovet Svenska – LÄS – Svensk läsförståelse

LÄS testar din förmåga att förstå innehållet i texter på svenska. Texterna är av olika längd, och du ges två eller fyra frågor per text. Varje uppgift har fyra svarsalternativ. Texterna är facktexter från olika ämnesområden, men du förväntas inte ha några förkunskaper om de områden texterna handlar om – du testas bara på din förmåga att förstå den text som ges i uppgifterna.

LÄS-delen består av 10 uppgifter, och den rekommenderade provtiden är 22 minuter, vilket innebär att du har ungefär 2 minuter och 12 sekunder på dig per uppgift. Typen av uppgift varierar – vissa uppgifter vill att du hämtar specifik information ur texten, medan andra uppgifter istället frågar efter mer generella slutsatser utifrån texten. Oavsett frågetyp så väljer du det svarsalternativ som bäst besvarar frågan.

Högskoleprovet Svenska – MEK – Meningskomplettering

På MEK-delen får du korta textstycken där ett, två, eller tre ord har tagits bort och ersatts med en lucka. Din uppgift är att välja bland svarsalternativen det eller de ord som bäst passar in i luckorna, både språkligt men också logiskt och innehållsmässigt.

Delen består av 10 uppgifter och den rekommenderade provtiden är 8 minuter, vilket innebär att du har ungefär 48 sekunder på dig per uppgift.

Uppgift:
Hennes konstnärliga stil, som tidigare ansetts vara ______, har på senare tid kommit att betraktas av konstkritiker som snarare _______.

Alternativ:

 1. obsolet – avant-garde
 2. rokoko – stuckatur
 3. nyanserad – mångfasetterad
 4. kavat – kaxig

Förklaring:

Meningsuppbyggnaden talar om för oss att konstkritikers åsikter om någons stil brukade vara på ett visst sätt, men att de nu har förändrats. Det andra ordet bör alltså vara ett motsatsord till det första. Vi undersöker då alternativen.

Obsolet betyder ungefär ‘förlegad’ eller ‘gammalmodig’, medan avant-garde å andra sidan betyder ‘vågad’ eller ‘modern’. Det kan alltså vara rätt alternativ.

Rokoko betecknar en viss period inom europeisk konst, medan stuckatur har att göra med inredningsdetaljer i gips. Det kan alltså inte vara rätt alternativ.

Nyanserad och mångfasetterad betyder ungefär samma sak, så det alternativet passar inte för att uttrycka ett motsatsförhållande.

Kavat betyder ungefär ‘morsk’ eller just ‘kaxig’, så inte heller det alternativet passar bra.

Det enda av alternativen som passar är alltså A. Rätt svar är därmed A.

Mer information om hur du besegrar svenskan på högskoleprovet, såväl som övriga provpass

I vårt onlineverktyg så går vi igenom alla provdelar i detalj. Du får utförliga genomgångar av materialet på provet, förklaringar till tusentals uppgifter, och lär dig expertframtagna strategier och knep för att klara allt som kan tänkas komma på provet.

Tillbaka till startsidan: Högskoleprovet

Idag så är högskoleprov indelade i två delar med 80 frågor vardera. Den ena fokuserar på matte och logiskt tänkande medan den andra har med språk och läsförståelse att göra.

Båda delarna är viktiga då man vill få en bild av hur pass redo du är för högskolestudier. Det är också därför som universitet och högskolor använder högskoleprovspoäng för att anta nya elever.

Gör man bra ifrån sig på detta prov så kan man se fram emot att bli antagen även till utbildningar som är mycket svåra att komma in på.

Hur bra är du på att läsa på svenska?

Idag läser vi allt mindre. Det här beror en hel del på att vi förlitar oss på multimedia som vi får direkt i mobiltelefonen och på vanliga datorer. När man kan lyssna på nyheter eller se dem på en skärm så kanske man inte riktigt ser meningen med att ha en dagstidning. Det är klart att man kan läsa nyheter online, men även tidningar på nätet använder sig till stor del av filmer och ljud för att förmedla information.

Men på högskoleprovet så är det fortfarande så att man ska läsa text och förstå den. Det här kan kännas ovant och då gäller det verkligen att man har förberett sig på att läsa. Med vår kurs så kommer du snabbt att bli bättre på att läsa. Vi har övningar som gör att du läser snabbare, och att du verkligen förstår innehållet. Det här kan du klara av på kort tid vilket är en stor fördel.

Ta vårt högskoleprovet test för att se hur bra du är på läsningen just nu. Kommer du att hinna med att göra klart en svenska del på 55 minuter, eller missar du frågor för att det går för långsamt? Om det sistnämnda stämmer så kan vi råda bot på problemet med vårt interaktiva kursmaterial.

Högskoleprovet svenska del kräver ordförståelse

Man måste förstå svenska ord på högskoleprovet för att göra bra ifrån sig då man skriver högskoleprovets delar som ORD. Här är det inte så att man bara får se ett ord och själv ska förklara. Det är alltid så att man ser ett sammanhang som man kan infoga ordet i. Detta gör att man med lite knep kan lista ut orden som man aldrig har hört förr. Dels så kan man utesluta ord som man känner igen, och dels så kan man få ledtrådar om mening då man ser på hur ordet är uppbyggt.

Det här är något som du kommer att lära dig med vår kurs. Vi visar hur du ska tänka och så övar vi på att läsa och utforska text. Vi ger också tipset att läsa mer inför högskoleprovet. Läs nyheter och även den typ av texter som du normalt sett inte brukar ta till dig. Kanske är det dags att börja lyssna mer på P1 och andra stationer som kan ha dokumentärer och program med ett rikt språk och många nya ord.