place star-shape-sticker Videos arrowhead-thin-outline-to-the-left arrow-right

Förbered dig för högskoleprovet svenska del

Bättre ordförståelse och snabbare läshastighet.
12 år av erfarenhet
22000 elever & studenter
6000 pedagogiska lärare

Idag så är högskoleprov indelade i två delar med 80 frågor vardera. Den ena fokuserar på matte och logiskt tänkande medan den andra har med språk och läsförståelse att göra. Båda delarna är viktiga då man vill få en bild av hur pass redo du är för högskolestudier. Det är också därför som universitet och högskolor använder högskoleprovspoäng för att anta nya elever. Gör man bra ifrån sig på detta prov så kan man se fram emot att bli antagen även till utbildningar som är mycket svåra att komma in på.

Hur bra är du på att läsa?

Idag läser vi allt mindre. Det här beror en hel del på att vi förlitar oss på multimedia som vi får direkt i mobiltelefonen och på vanliga datorer. När man kan lyssna på nyheter eller se dem på en skärm så kanske man inte riktigt ser meningen med att ha en dagstidning. Det är klart att man kan läsa nyheter online, men även tidningar på nätet använder sig till stor del av filmer och ljud för att förmedla information.

Men på högskoleprovet så är det fortfarande så att man ska läsa text och förstå den. Det här kan kännas ovant och då gäller det verkligen att man har förberett sig på att läsa. Med vår kurs så kommer du snabbt att bli bättre på att läsa. Vi har övningar som gör att du läser snabbare, och att du verkligen förstår innehållet. Det här kan du klara av på kort tid vilket är en stor fördel.

Ta vårt högskoleprovet test för att se hur bra du är på läsningen just nu. Kommer du att hinna med att göra klart en svenska del på 55 minuter, eller missar du frågor för att det går för långsamt? Om det sistnämnda stämmer så kan vi råda bot på problemet med vårt interaktiva kursmaterial.

Högskoleprovet svenska del kräver ordförståelse

Man måste förstå ord för att göra bra ifrån sig då man skriver högskoleprovets delar som ORD. Här är det inte så att man bara får se ett ord och själv ska förklara. Det är alltid så att man ser ett sammanhang som man kan infoga ordet i. Detta gör att man med lite knep kan lista ut orden som man aldrig har hört förr. Dels så kan man utesluta ord som man känner igen, och dels så kan man få ledtrådar om mening då man ser på hur ordet är uppbyggt.

Det här är något som du kommer att lära dig med vår kurs. Vi visar hur du ska tänka och så övar vi på att läsa och utforska text. Vi ger också tipset att läsa mer inför högskoleprovet. Läs nyheter och även den typ av texter som du normalt sett inte brukar ta till dig. Kanske är det dags att börja lyssna mer på P1 och andra stationer som kan ha dokumentärer och program med ett rikt språk och många nya ord. Fler frågor på svar här.