4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Normering av högskoleprovet

Nedan beskriver vi hur normering av högskoleprovet går till!

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Normering av högskoleprovet

Normering gör att du kan jämföra högskoleprov

Högskoleprovet består av fem provpass med 40 uppgifter vardera. Ett av passen är ett så kallat utprövningspass, som inte bidrar till slutresultatet. Totalt räknas alltså 160 uppgifter till din slutgiltiga poäng. Du får inget avdrag på högskoleprovet för felaktiga eller utelämnade svar, så det är alltid bra att svara på varje uppgift även om du inte är säker.

Efter att du skrivit högskoleprovet skickas ditt svarshäfte till Umeå för rättning. Rättningen och normeringen tar ungefär en månad. Normeringen av högskoleprovet är till för att man ska kunna jämföra provresultat mellan tillfällen. Det ska alltså vara lika lätt eller svårt att få ett visst resultat oavsett när du skrev högskoleprovet, vilket innebär att det är din normerade poäng som räknas och inte din råpoäng.

Från råpoäng till normerad poäng

Råpoängen på högskoleprovet är antalet rätta svar. Det omvandlas sedan till en normerad poäng (mellan 0.00-2.00). Hur relationen ser ut mellan råpoäng och normerad poäng beror mycket på provets svårighetsgrad. Om högskoleprovet du skrev var relativt lätt, det vill säga om många fick hög råpoäng, så krävs det en högre råpoäng för att få en viss normerad poäng. På motsvarande sätt så krävs det en lägre råpoäng för att få en viss normerad poäng om högskoleprovet du skrev var relativt svårt.

Den kvantitativa och den verbala delen normeras var för sig. Du får alltså en normerad poäng mellan 0.00 och 2.00 på vardera delen. Ditt slutgiltiga resultat på högskoleprovet är sedan medelvärdet av din poäng på den kvantitativa delen och den verbala delen.

Hur länge är mitt provresultat giltigt?

Ditt resultat på högskoleprovet är giltigt från och med den termin som du skrev det. Resultatet är sedan giltigt fram till utgången av det kalenderår som infaller fem år efter att du skrev högskoleprovet.

Tillbaka till startsidan: Högskoleprovet