Guider för Matte Åk 9

Matten i åk 9 består av potenser, procenträkning, statistik, sannolikhet, uttryck och geometri. Här hittar du guider till matte för åk 9!

Roten ur

Roten ur, eller kvadratrot, är ett räknesätt som kan ses som motsatsen till att upphöja till 2.

Procenträkning

När vi beräknar andelen vill vi först och främst ta reda på vilket tal som är delen och vilket som är det hela

Förändringsfaktor

Förändringsfaktor används exempelvis när man rear eller prishöjer produkter.

Sannolikhet

Sannolikhet beskriver hur trolig en händelse är och anges som ett tal mellan noll och ett.

Diagram

Diagram är ett väldigt viktigt koncept som går ut på att man visualiserar statistik med en bild. 

Ekvationer

Ekvationer används när man vill jämföra två olika värden och bygga matematiska modeller.

Funktioner

En funktion beskriver hur en variabel beror på en annan. Funktioner har definitionsmängd och värdemängd. 

Koordinatsystem

Koordinatsystem är ett av de viktigaste ämnena i matematik, och används i såväl vetenskap som geografi eller politik.

Volym

Volym är mängden som ett föremål rymmer och beräknas med olika metoder beroende på föremålets form.

Potenslagar

Eftersom uttryck med potenser kan bli rätt krångliga så finns det ett antal lagar som gör att man kan förenkla dem. 

Geometriska figurer

Inom geometri finns det många spännande figurer som kan räkna på, till exempel omkrets och area.

Pythagoras sats

Pythagoras sats är en mycket användbar formel som gäller endast för rätvinkliga trianglar.

Vill du få hjälp med matematiken?

Vår läxhjälp för matte åk 9 har hjälpt 9 av 10 elever att höja sina betyg.
Kontakta oss för ett gratis prisförslag!