Hur man räknar roten ur

Att räkna ut kvadratroten av ett tal innebär att vi hittar det tal som, när det multipliceras med sig självt, resulterar i det ursprungliga talet. Det är viktigt att förstå hur man använder roten ur eftersom att det används i många matematiska formler.

I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta för att kunna räkna ut roten ur ett tal. Längre ner har vi även samlat övningsuppgifter som hjälper dig bemästra räknesättet.

Vad är roten ur?

Roten ur, eller kvadratrot, är ett räknesätt som kan ses som motsatsen till att upphöja till 2. Roten ur ett tal, x, är talet som upphöjt till två är lika med x.

Exempelvis vet vi att 3^2=9. Detta betyder att roten ur 9 är 3, eftersom 3 upphöjt till 2 blir 9. Roten ur markeras med symbolen \sqrt{x}. Vi skriver alltså att \sqrt{9}=3

Det är viktigt att notera att vi inte kan ta roten ur ett negativt tal. Roten ur exempelvis −1 har alltså inget värde. Däremot fungerar kvadratroten på alla positiva tal och 0, även om det blir lite svårare när roten inte är ett heltal. Mer om det längre ner!

Så räknar du med roten ur

Den bästa metoden för att bestämma roten ur ett tal är helt enkelt att avgöra vilket tal som multiplicerat med sig självt blir till talet under rottecknet. Ett bra ställe att börja på är att ha en ungefärlig bild i huvudet över hur de första 10 heltalsrötterna ser ut. 

\sqrt{1}=1\sqrt{36}=6
\sqrt{4}=2\sqrt{49}=7
\sqrt{9}=3\sqrt{64}=8
\sqrt{16}=4\sqrt{81}=9
\sqrt{25}=5\sqrt{100}=10

Börja gärna med att använda tabellen ovan när du löser uppgifterna. Försök sedan att bestämma kvadratrötterna utan tabellens hjälp. De kommer kännas mer och mer bekanta desto fler uppgifter du gör.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Exempel 1: Beräkna \sqrt{36}+\sqrt{9}

Svar: 9

Lösning: Vi börjar alltid med att bestämma kvadratrötterna. Därefter adderar vi talen.

Vi upptäcker att 6^2=36, alltså betyder det att \sqrt{36}=6

Vi ser även att 3^2=9, vilket innebär att \sqrt{9}=3.

Vi sätter in detta i uttrycket \sqrt{36}+\sqrt{9} och förenklar.

6+3= 9

Vi får att \sqrt{36}+\sqrt{9}=9.


Exempel 2: Beräkna \frac{{7}\cdot{\sqrt{4}}}{\sqrt{49}}

Svar: 2

Lösning: Vi börjar som innan med att bestämma rötterna. 

Vi upptäcker att 2^2=4, alltså betyder det att \sqrt{4}=2

Vi ser även att 7^2=49, vilket innebär att \sqrt{49}=7.

Vi sätter in detta i uttrycket \frac{{7}\cdot{\sqrt{4}}}{\sqrt{49}}.

\frac{{7}\cdot{\sqrt{4}}}{\sqrt{49}}= \frac{{7}\cdot{2}}{7}

Vi fortsätter genom att förenkla täljaren. Detta gör vi genom att multiplicera sjuan i täljaren med tvåan.

\frac{{7}\cdot{2}}{7}= \frac{14}{7}

Slutligen delar vi 14 med 7.

\frac{14}{7}= 2

Vi får att \frac{{7}\cdot{\sqrt{4}}}{\sqrt{49}}=2


Hur räknar man roten ur ett tal utan heltalslösning?

Ibland stöter vi på kvadratrötter som inte har en heltalslösning. Exempelvis finns det inget tal som multiplicerat med sig självt är lika med 3. \sqrt{3} är alltså inget heltal. 

När vi inte har en heltalslösning till vår kvadratrot bestämmer vi istället ett ungefärligt värde, ett närmevärde, med hjälp av vår miniräknare. Vi ser med miniräknaren att \sqrt{3}\approx1,732\;050\;80.

När vi använder oss av närmevärden i vår uträkning är det viktigt att vi tar med minst 5 till 6 decimaler i vår uträkning. Annars finns risken att vi avrundar för mycket och får ett felaktigt svar i slutändan.


Exempel 3: Beräkna \sqrt{2}+\sqrt{5}. Avrunda till två decimaler.

Svar: 3,65

Lösning: Vi börjar med att bestämma ett närmevärde för roten ur 2 och roten ur 5. 

\sqrt{2}\approx1,414\;213\;56 \sqrt{5}\approx2,236\;067\;97

Vi sätter in detta i uttrycket \sqrt{2}+\sqrt{5}.

\sqrt{2}+\sqrt{5}= 1,414\;213\;56+2,236\;067\;97

Vi fortsätter sedan med att beräkna summan.

1,414\;213\;56+2,236\;067\;97= 3,650\;281\;53

Vi avrundar nu 3,650\;281\;53 till två decimaler.

3,650\;281\;53\approx3,65
Vi får att \sqrt{2}+\sqrt{5}\approx3,65.

Övningsuppgifter för roten ur

Frågor med svarsalternativ:

Fråga 1: Beräkna \sqrt{81}-\sqrt{64}

Svarsalternativ 1.1: 1
Svarsalternativ 1.2: 2
Svarsalternativ 1.3: 4
Svarsalternativ 1.4: 5
Korrekt svar: 1

Fråga 2: Beräkna {3}\cdot{\sqrt{25}}+\sqrt{4}

Svarsalternativ 2.1: 11
Svarsalternativ 2.2: 13
Svarsalternativ 2.3: 17
Svarsalternativ 2.4: 21
Korrekt svar: 17

Fråga 3: Beräkna \sqrt{11}+\sqrt{7}. Avrunda till två decimaler.

Svarsalternativ 3.1: 4,52
Svarsalternativ 3.2: 4,88
Svarsalternativ 3.3: 5,96
Svarsalternativ 3.4: 6,63
Korrekt svar: 5,96Fredrik tipsar

Räkna roten ur tal utan helhetslösning

Fredrik om vår läxhjälp i svenska
Fredrik om vår läxhjälp i svenska

Fredrik Fridlund, VD & Grundare

Har själv undervisat över 3 000 elever sedan 2007

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!