Guider för Matte Åk 8

Matten i åk 8 består av tal, variabler, uttryck, bråk, ekvationer, procent och geometri. Här hittar du guider till matte för åk 8!

Division

Division är ett räknesätt där vi tar reda på hur många gånger talet vi delar med får plats i talet vi delar. 

Multiplikation

Multiplikation är ett räknesätt som innebär att vi adderar (plussar) ett tal med sig självt ett visst antal gånger. 

Grundpotensform

Grundpotensform, även tiopotensform, går ut på att vi skriver ett tal som som talet 10 upphöjt till ett annat tal.

Potenslagar

Eftersom uttryck med potenser kan bli rätt krångliga så finns det ett antal lagar som gör att man kan förenkla dem. 

Förenkla uttryck

Att kunna förenkla uttryck är en av grunderna i algebra som gör det enklare att räkna med variabler.

Bråktal

Ett bråktal är ett tal som är skrivet som en kvot mellan två heltal, det vill säga som ett heltal delat på ett annat heltal. 

Ränta

När du lånar pengar får du en avgift som kallas ränta, vilket är en procentsats av mängden du lånade. 

Ekvationer

Ekvationer är en grundläggande byggsten inom matematik och används när man vill jämföra två olika värden. 

Procenträkning

När man räknar med procent så talar man om den så kallade andelen, delen och det hela. 

Cirkel

En cirkel är en figur som är helt rund. Cirkeln utgår från en medelpunkt som sitter precis i mitten av figuren. 

Geometriska figurer

Inom geometri finns det många spännande figurer som att räkna på, till exempel omkrets och area.

Skala

När man förstorar eller förminskar ett objekt så använder man en så kallad skala.

Vill du få hjälp med matematiken?

Vår läxhjälp för matte åk 8 har hjälpt 9 av 10 elever att höja sina betyg.
Kontakta oss för ett gratis prisförslag!