Räkna ut ränta

När man lånar pengar från banken så måste man betala lite extra pengar tillbaka som avgift för att du fick låna pengar. Denna avgift kallas ränta och är given som en procentsats av mängden du lånade. Det kan alltså till exempel vara 10 % per år. Det betyder att varje år så tar banken betalt motsvarande 10 % av det du har lånat.

Man kan även sätta in pengar i ett bankkonto, vilket är lite som att banken lånar pengar från dig. Då kommer banken att betala ränta till dig istället. Tyvärr är procentsatsen då vanligtvis mindre än när du lånar pengar från banken…

Hur räknar man ut ränta?

Exempel 1: Du lånar 5000 kr med en räntesats på 5 % per år.

a) Hur mycket ränta måste du betala efter ett år?

Svar: 250 kr

Förklaring: En räntesats på 5 % innebär att varje år så kommer banken vilja ha betalt 5 % av det du har lånat. Eftersom du har lånat 5000 kr så vill banken alltså ha:

5000  \text{ kr} \cdot 5 % = 5000 \text{ kr} \cdot 0,05 = 250 \text{ kr}

Alltså vill banken ha 250 kr i ränta.

b) Hur mycket är du skyldig efter ett år?

Svar: 5250 kr

Förklaring: Eftersom du redan var skyldig 5000 kr och nu även är skyldig 250 kr i ränta så är du totalt skyldig:

5000 \text{ kr} + 250 \text{ kr} = 5250 \text{ kr}

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Exempel 2: Du sätter in 2000 kr i ett bankkonto. Bankkontot har en ränta på 2 %. Hur mycket har du på kontot efter ett år?

Svar: 2040 kr

Förklaring: När du sätter in pengar i ett bankkonto så kommer banken betala dig ränta, vanligtvis genom att sätta in  räntan i ditt bankkonto. Vi vill alltså räkna ut hur mycket 2 % ränta ger när man har 2000 kr i bankkonto. Det är då 2% av 2000, vilket är:

2000  \text{ kr} \cdot 2 % = 2000 \text{ kr} \cdot 0,02 = 40 \text{ kr}

Så efter ett år kommer banken sätta in 40 kr i ditt konto, så totalt har du:

2000 \text{ kr} + 40 \text{ kr} = 2040 \text{ kr}

Exempel: Du lånar 20 000 kr av banken med en räntesats på 10 %. Hur mycket är du skyldig efter två år?

Svar: 24 200 kr

Förklaring: Eftersom räntesatsen är 10 % så kommer räntan efter ett år vara:

Alltså är du skyldig:

20000 \text{ kr} + 2000 \text{ kr} = 22000 \text{ kr}

efter ett år. Nu vill vi se vad som händer efter ytterligare ett år.  Nu får vi dock se upp lite! Det är lätt att man hamnar i fällan att man tänker att det är samma ränta, 2000 kr, även det andra året. men eftersom vi är skyldiga mer nu än vi var tidigare, så kommer även räntan bli högre. Om vi beräknar räntan av skulden 22000 kr, med räntesatsen 10 %, så får vi:

22000  \text{ kr} \cdot 10 % = 22000 \text{ kr} \cdot 0,1 = 2200 \text{ kr}

Som vi ser nu så är det lite högre ränta än det var första året. Det här är fenomen som kallas för “ränta på ränta”, och beror alltså på att vi måste betala ränta även på tidigare ränta.

Vi kan nu beräkna hur mycket vi blir skyldiga efter två år, som blir:

22000 \text{ kr} + 2200 \text{ kr} = 24200 \text{ kr}

Övningsuppgifter för att räkna ut ränta

Frågor med svarsalternativ:

Rätt svar markeras i grönt

Fråga 1: Du lånar 8000 kr med en räntesats på 4 %. Hur mycket är du skyldig efter ett år?

Svarsalternativ 1.1: 7680 kr
Svarsalternativ 1.2: 8320 kr
Svarsalternativ 1.3: 9280 kr
Svarsalternativ 1.4: 10800 kr

Fråga 2: Du sätter in 30 000 kr i ett bankkonto. Bankkontot har en ränta på 3 %. Hur mycket har du i kontot efter ett år?

Svarsalternativ 2.1:  29 100 kr
Svarsalternativ 2.2:  30 300 kr
Svarsalternativ 2.3:  30 900 kr
Svarsalternativ 2.4:  31 600 kr

Fråga 3: Du lånar 15 000 kr av banken med en räntesats på 20 %. Hur mycket är du skyldig efter två år?

Svarsalternativ 3.1: 18 000 kr
Svarsalternativ 3.2: 19 200 kr
Svarsalternativ 3.3: 20 400 kr
Svarsalternativ 3.4: 21 600 kr

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!