Vilken del av högskoleprovet togs bort 2022?

Den senaste gången en del av högskoleprovet ändrades var år 2011 när den kvantitativa delen gjordes lika stor som den verbala delen. Alla delar av högskoleprovet finns alltså kvar och ingen del har tagits bort. Delarna som är med i provet inkluderar: ORD, LÄS, MEK, ELF, XYZ, KVA, NOG och DTK.

Vilken del av högskoleprovet 2022 som var utprövningspass kan du läsa om här.