Matteguider för matte 2

Matte 2 (A, B och C) består av algebra, andragradsekvationer, linjära ekvationssystem, logaritmer och statistik. Här hittar du guider till matte 2!

Algebra

Algebra är den del av matematik där man räknar med symboler och bokstäver istället för bara tal.

Konjugatregeln

Konjugatregeln är en algebraisk regel för att för att förenkla uttryck på formen (a+b) * (a-b).

Andragradsekvationer

En andragradsekvation är en ekvation där x har multiplicerats med sig själv. 

Avståndsformeln

Avståndsformeln är en formel för att räkna ut avståndet mellan två punkter i ett koordinatsystem.

Funktioner

En funktion beskriver hur en variabel beror på en annan. Funktioner har definitionsmängd och värdemängd. 

Ekvationer

Ekvationer är en av de grundläggande byggstenarna inom matematik och används när man vill jämföra två olika värden.

Geometriska figurer

Inom geometri finns det många spännande figurer som kan räkna på, till exempel omkrets och area.

Exponentialfunktion

Exponentialfunktioner är en funktion som består av ett startvärdet och en förändringsfaktor.

Logaritmlagar

Logaritmlagar är väldigt användbara och används ofta för att lösa exponentialekvationer.

Lägesmått

Ett lägesmått är när man tar alla tal i sin statistik, och sammanfattar dem med ett enda tal.

Diagram

Diagram är ett väldigt viktigt koncept som går ut på att man visualiserar statistik med en bild. 

PQ-formeln

PQ-formeln är en formel som används för att lösa alla typer av andragradsekvationer.

Vill du få hjälp med matte 2?

Vår läxhjälp för matte 2 har hjälpt 9 av 10 elever att höja sina betyg.
Kontakta oss för ett gratis prisförslag!