Exponentialfunktion

Exponentialfunktioner är en typ av funktioner som du kommer att stöta på ofta inom matematiken. Deras algebraiska egenskaper gör att de används i många olika sammanhang såsom ekonomi, biologi och kärnfysik.

I den här guiden har vi samlat exempel och förklaringar som hjälper dig bemästra exponentialfunktioner och förstå dess många användningsområden. För att verkligen se till att det sitter kan du öva med våra uppgifter som du hittar längre ner!

Vad är en exponentialfunktion?

En exponentialfunktion är en matematisk funktion som har formen f(x) = C \cdot a^x där C och a är konstanter och x är variabeln. C är det så kallade startvärdet och a är förändringsfaktorn. Du kan enkelt känna igen en exponentialfunktion med att x är exponenten i funktionens definition.

Räkneexempel och förklaringar för exponentialfunktioner

Exempel: Du sätter in 1 000 kr i banken med en ränta på 3% per år.

a) Ställ upp ett uttryck för mängden pengar du har i banken som funktion av antal år.

Svar: f(x) = 1000 \cdot 1,03^x

Förklaring: En ökning med 3% innebär att vi har en förändringsfaktor på 1,03. Efter ett år kommer alltså pengarna i banken vara 1000 \cdot 1,03 = 1030.

Om vi låter ett till år gå, applicerar vi förändringsfaktorn igen. Mängden pengar efter totalt två år kommer alltså vara (1000 \cdot 1,03) \cdot 1,03 = 1060,9.

Nu kan vi börja se ett mönster! För varje år som går multiplicerar vi mängden pengar med 1,3. Efter till exempel fem år så måste mängden pengar vi har i banken alltså vara 1000 \cdot 1,03 \cdot 1,03 \cdot 1,03 \cdot 1,03 \cdot 1,03 = 1000 \cdot 1,03^5.

Vill vi ställa upp pengar som en funktion av antalet år kan vi därför skriva det som f(x) = 1000 \cdot 1,03^x.

Det här är ett typexempel på en exponentialfunktion!

b) Hur mycket pengar har du efter 20 år?

Svar: 1806 kr

Förklaring: Vi har en funktion som beskriver hur mycket pengar vi har efter x antal år. Vi vill veta hur mycket pengar vi har efter 20 år, så vi stoppar in x = 20 och får:

f(20) = 1000 \cdot 1,03^{20}.

Om vi stoppar in det uttrycket i räknaren så får vi f(20) \approx 1806. Efter 20 år har vi därför 1806 kr.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Exempel: I ett experiment har man ett antal bakterier som man låter föröka sig. Antalet bakterier dubbleras varje dag, och efter 7 dagar så har man totalt 3200 bakterier. Hur många började man med?

Svar: 25

Förklaring: Antalet bakterier fördubblas varje dag, vilket betyder att varje dag så multipliceras antalet bakterier med 2. Med andra ord så har vi en exponentialfunktion med förändringsfaktorn 2. Vi kan då beskriva antalet bakterier som funktion av antal dagar enligt exponentialfunktionen g(x) = C \cdot 2^x där vi inte än vet vad C är. 

Något vi vet är efter 7 dagar så har vi 3200 bakterier. Eftersom vi har en funktion g(x) som beskriver antalet bakterier efter x antal dagar så kan vi skriva g(7) = 3200.

Om vi stoppar in x=7 i funktionens definition så får vi g(7) = C \cdot 2^7 = C cdot 128

Men g(7) ska ju vara lika med 3200! Vi får då ekvationen C \cdot 128 = 3200.

Det här är en ekvation som vi kan lösa för att ta reda på vad C är! Vi vill då få bort multiplikationen med 128 på vänstra sidan, vilket vi kan uppnå genom att dela båda sidor med 128:

\frac{C \cdot 128}{128} =\frac{3200}{128}.

På vänstersidan stryks 128, så vi har kvar bara C. Högersidan kan vi knappa in i räknaren och får att det blir 25. Alltså har vi C = 25.

Super! Nu kan vi stoppa in det värdet i funktionen g(x):

g(x) = 25 \cdot 2^x.

Nu kan vi använda funktionen g(x) för att avgöra hur många bakterier vi har efter vilket antal dagar som helst! Uppgiften frågar om hur många bakterier man började med, dvs innan några dagar har passerat alls. Det medför att x=0, så antalet bakterier ges av g(0) = 25 \cdot 2^0 = 25.

Vi vet därför att experimentet började med 25 bakterier.

Övningsuppgifter för exponentialfunktion

Frågor med svarsalternativ:

Fråga 1: Vad är förändringsfaktorn i funktionen g(x) = 4 \cdot 1,8^x?

Svarsalternativ 1.1: x
Svarsalternativ 1.2: 4
Svarsalternativ 1.3: 1,8 (rätt)
Svarsalternativ 1.4: 0,8

Fråga 2: Vad är startvärdet i funktionen y(x) = 6 \cdot 1,5^x?

Svarsalternativ 2.1: x
Svarsalternativ 2.2: 6 (rätt)
Svarsalternativ 2.3: 1,5
Svarsalternativ 2.4: 0,5

Fråga 3: Du sätter in 300 kr i banken med en ränta på 5% per år. Vilken funktion beskriver situationen?

Svarsalternativ 3.1: f(x) = 1,05\cdot 300^x
Svarsalternativ 3.2: f(x) = 0,05 \cdot 300^x
Svarsalternativ 3.3: f(x) = 300 \cdot 1,05^x (rätt)
Svarsalternativ 3.4: f(x) = 300 \cdot 0,05^xFredriks tips om exponentialfunktion

Så gör du för att bemästra exponentialfunktioner

Fredrik om vår läxhjälp i svenska
Fredrik om vår läxhjälp i svenska

Fredrik Fridlund, VD & Grundare

Har själv undervisat över 3 000 elever sedan 2007

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Mattehjälp för alla åldrar

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!