Lägesmått

När vi för statistik så kan det ofta vara bra att sammanfatta statistiken på något sätt, eftersom det ofta kan bli väldigt komplicerat att försöka dra slutsatser från en lång tabell med mätvärden. Då kan man använda olika lägesmått!

Ett lägesmått är när man tar alla tal i sin statistik, och sammanfattar dem med ett enda tal. Det här talet ska då på något sätt representera statistiken som helhet. Låt oss studera några typer av lägesmått!

Medelvärde

Medelvärde är kanske det vanligaste lägesmåttet. Ett medelvärde går ut på att man lägger ihop alla tal, och sedan delar på antalet tal. På så sätt får man ett värde som hamnar mitt bland alla mätvärden man utgick från.

medelv\"arde=\frac{summan\;av\;v\"ardena}{antal\;v\"arden}

Läs mer om medelvärde!

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Median

För att hitta medianen så hittar man det mittersta av de tal man har, förutsatt att talen är i storleksordning. Medianen är därför lättare att räkna ut än medelvärdet, eftersom man inte behöver räkna. Medianen kan vara bättre på att ge ett representativt värde av statistiken om det finns  några mycket större/mindre mätvärden som drar medelvärdet åt något håll.

Läs mer om median här!


Median

Typvärdet är det värde som förekommer flest gånger i statistiken. Det gör typvärdet mycket mer flexibelt, eftersom det inte ens behöver vara tal! Typvärdet är även väldigt lätt att räkna ut.

Läs mer om typvärde här!

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!