Hur kan ett högskoleprov se ut?

Högskoleprovet ser ut så här: Provet är uppdelat i två delar, kvantitativ och verbal. Den kvantitativa delen består av matematisk problemlösning (XYZ), kvantitativa jämförelser (KVA), kvantitativa resonemang (NOG), samt diagram, tabeller och kartor (DTK). Den verbala delen består däremot av ordförståelse (ORD), svensk läsförståelse (LÄS), meningskomplettering (MEK) och engelsk läsförståelse (ELF). För bättre förståelse för hur ett högskoleprov kan se ut, kan du öva på gamla högskoleprov.