4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Hur ska du tolka högskoleprovet medelresultat?

Medelresultatet bestäms av en normering och lättare prov gräver då högre poäng. Vi hjälper dig överprestera inför högskoleprovet. Ange din mejladress nedan och prova gratis.

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Hur ska du tolka högskoleprovet medelresultat?

Hur många som får 2.0 på högskoleprovet kan variera från år till år. Även om du vet vilken poäng som krävs för en viss utbildning så är det viktigt att förstå att det här kan förändras. Beroende på hur många som tar provet och hur det går för alla som är med så kan högskoleprovet snittpoäng bli lägre eller högre. Det gör att din poäng på provet kan bli mer eller mindre värd. Men kom ihåg att det viktigaste är att du förbereder dig väl. Om du pluggar på rätt sätt så kan du få en högre poäng och det oavsett vad som händer med alla andra som skriver samma prov. Fokus är viktig. Innan du skriver provet så ska fokusen ligga på dina kunskaper och inte på vad som kommer att bli medelpoäng för nästa högskoleprov.

Normering för högskoleprovet justerar medelresulatet

Varje år så görs det två normeringar för högskoleprovet, en för vårprovet och en för höstprovet. Normeringen utgörs av två normeringar, en är för den kvantitativa delen med matte och en för den verbala delen med språk. Man tar fram ett medelvärde och det är den poängen som man sedan använder vid antagning till högskoleprov. Den medelpoäng högskoleprovet ger dig kommer alltså att användas för att se hur du mäter dig mot andra som också har tagit provet.

Man räknar ut normeringspoängen genom att lägga samman normerad poäng för verbal del med kvantitativ del, och så delar man detta i två. Detta ger oss ett värde på mellan 0.00 och 2.00. Om du hade siktat på ett medelresultat på högskoleprovet på 2.0 så betyder det inte att du måste få precis alla rätt men nästan.

Fördelningstabellen visar mer om medelresultat högskoleprovet

Det publiceras en fördelningstabell efter varje provtillfälle. I den så kan du se hur andra har klarat provet. Tabellen visar hur många som fick vilken poäng. Det kommer att få betydelse för du kommer också att se medelvärdet. Därmed så får du reda på om du ligger över snittet eller inte. Varje år så kommer antagningen via högskoleprovet att påverkas av hur många som var med och vad snittpoängen blev.

Det du kan tänka på då du förbereder dig är att det kan vara smart att sikta lite högre. Även om det blir ett lägre snitt vid ditt provresultat så är det inte så dumt att klara provet bättre. Med vår kurs så kan du skriva in den poäng som du vill nå. Det ger dig rätt verktyg och förbereder dig väl. När du väl skriver provet så är chansen mycket god att du når ditt mål med råge. Då behöver du inte stressa så mycket över vilken medelpoäng det blev för hela landet.

Svar på fler frågor i vår FAQ.