4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Finns det en åldersgräns för högskoleprovet?

Våren 2022 införs en åldersgräns på 18 år för högskoleprovet. Vi hjälper dig studera till högskoleprovet, ange din mejladress nedan.

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Finns det en åldersgräns för högskoleprovet?

Våren 2022 införs en åldersgräns på 18 år för att få skriva högskoleprovet. Innan detta fanns det ingen åldersgräns att förhålla sig till.
Det har tidigare diskuterats att införa åldersgräns på 19 år på högskoleprovet. Dessutom så finns det en önskan om att begränsa det antal gånger man kan ta provet. Tanken är att elever som går på gymnasiet ska inse att de måste kämpa på lite mer och ge järnet då de har chansen att skapa en bättre grund för kommande studier. Just nu så finns det ingen högskoleprovet åldersgräns, inte vad gäller första gången man kan ta det, eller hur gammal man kan vara sista gången. Men i praktiken så är det förstås så att man inte tar högskoleprovet i all evinnerlighet.

Högskoleprovet under utredning för mer än åldersgräns

Det finns god anledning till att man vill införa nya regler för högskoleprovet. Egentligen så är det så att det finns en tanke om att ge högskoleprovet mindre betydelse. Det är klart. Betänk att den som tar vår högskoleprovet kurs kan få mycket högre poäng än den som kommer oförberedd och sedan knipa en plats på högskolan tack vare resultatet. Med en nedre åldersgräns på 19 år för högskoleprovet och även ett sänkt intag på högskolan från denna kvot så hoppas man från regeringens sida på att gymnasiet ska bli huvudalternativet.

Dessutom så vill man ha en högskoleprovet förändring som gör gällande att man bara kan ta tre prov på tre år och att giltighetstiden för ett prov ska sänkas från fem år till tre år. Det här handlar inte bara om att man ser en orättvisa med att en person kan ha sämre betyg i skolan och så skriva ett riktigt bra högskoleprov och komma in före den som pluggat hårt under hela gymnasietiden. Man menar också att ett högt högskoleprovsresultat inte är samma sak som att klara en utbildning på högre nivå.

Kommer högskoleprovet försvinna?

Om man ser på hur nuvarande regering resonerar omkring betyg och högskola så kan man ju få intrycket av att det inte bara handlar om att man vill ändra högskoleprovet gräns. Men att högskoleprovet tas bort är inte troligt. Det här är trots allt ett viktigt system för att ge fler chansen att studera vidare på högre nivå.