Vad är genomsnittet på högskoleprovet?

Poängskalan för högskoleprovet är mellan 0,0 poäng och 2,0 poäng. Det genomsnittliga resultatet på högskoleprovet ligger runt 0,90 poäng. På det senaste provet under våren år 2022 var medelpoängen däremot 0,87. Majoriteten av provtagare får dock mellan 0,20 och 1,70 poäng.