När är nästa högskoleprov 2022?

År 2022 går det att skriva högskoleprovet vid tre tillfällen. De första två tillfällena skedde under våren, den 12 mars och den 7 maj 2022. Nästa högskoleprov för 2022 däremot under hösten är söndagen den 23 oktober.