Hur ska man träna inför högskoleprovet?

En bra start för att träna inför högskoleprovet är att börja öva på gamla högskoleprov, vilket du enkelt kan hitta online. Genom att öva på gamla prov kan du lättare se vilken kunskapsnivå som du ligger på, samt vilka delar du måste lägga mer fokus på. Studieteknik är även en viktig del att öva på, då det inte handlar om att memorera information, utan att kunna verktygen för att kunna lösa problem.