Hur mycket pluggar ni inför högskoleprovet?

Hur mycket man pluggar inför högskoleprovet kan bero på vilken kunskapsnivå man ligger på, hur mycket tid man lägger på att öva och vilket resultat man siktar på. Experter på högskoleprovet brukar generellt säga att det inte handlar om hur många timmar man lägger på att plugga, utan istället är det viktigt hur effektivt man pluggar. Detta kan exempelvis en webbkurs eller HP-coach hjälpa med.