Hur många rätt för 1.0 på högskoleprovet?

Hur många rätt man måste ha för att få 1,0 poäng på högskoleprovet varierar på grund av normering, som är unik för varje år. Oftast brukar 1,0 poäng innebär att man har fått ungefär hälften av uppgifterna rätt, vilket enligt normeringstabellen är runt omkring 80 rätt av 160 möjliga rätt.