Hur många gamla högskoleprov finns det?

Mängden av gamla högskoleprov som finns att öva på går tillbaka till år 2008. Viktigt är det att veta att högskoleprovet omformaterades år 2011 och på grund av det så är högskoleproven från 2008-2011 annorlunda från de moderna proven. Den engelska läsförståelsen är däremot inte offentlig på grund av upphovsrättsliga skäl. Du kan hitta gamla högskoleprov här.