place star-shape-sticker Videos arrowhead-thin-outline-to-the-left arrow-right

Verbala provpass på högskoleprovet (ORD, LÄS, MEK, och ELF)

Allt du behöver veta om högskoleprovets verbala delar – ORD, LÄS, MEK, ELF. Allakandos onlinekurs ger dig allt du behöver för att nå ditt drömresultat!
12 år av erfarenhet
22000 elever & studenter
6000 pedagogiska lärare

Om verbala delen

Verbala uppgifter står för hälften av högskoleprovets 160 poäng. Varje verbalt provpass består av 40 uppgifter fördelat på fyra olika delprov – ORD, LÄS, MEK och ELF. De olika delarna prövar din förmåga att förstå ord, din läsförståelse, din förmåga att förstå ord och uttryck i sammanhang, samt din förmåga att förstå innehållet i texter på engelska.

Nedan går vi igenom de olika delproven på de verbala provpassen och ger exempel på den typ av uppgifter du kan komma att se på provet. Uppgifterna är tagna från gamla högskoleprov, men förklaringarna är tagna från vår egen onlinekurs.

ORD – Ordförståelse

ORD testar din förmåga att förstå ord för sig själva utan sammanhang. Delprovet består av 10 uppgifter, och den rekommenderade provtiden är 3 minuter, så du har alltså 18 sekunder på dig per uppgift.

Varje uppgift har fem svarsalternativ, och din uppgift är att välja det alternativ som bäst motsvarar betydelsen av det ord eller uttryck som ges i uppgiften.

EXEMPELUPPGIFT

Uppgift:
Omnipotent

Alternativ:

  1. Förvandling
  2. Omvändelse
  3. Slagkraftig
  4. Allvarlig
  5. Allsmäktig

Förklaring:

Vi ska hitta betydelsen av ordet omnipotent.

Om man inte kan ordet direkt så kan man fundera på om man har hört delar av ordet förut, antingen på svenska eller ett annat språk.

I ett här fallet kan man ha hört det engelska ordet ’omnivore’, som betyder ’allätare’, på samma sätt som ’carnivore’ betyder ’köttätare’. ’Omni-’ betyder alltså något i stil med ’All-’. ’Potent’ kan man ha hört i ordet ’potential’, som ungefär betyder ’förmåga’ eller ’kapacitet’.

Det alternativ som passar bäst är då E) ’allsmäktig’. Rätt svar är därmed E.

LÄS – Svensk läsförståelse

LÄS testar din förmåga att förstå innehållet i texter på svenska. Texterna är av olika längd, och du ges två eller fyra frågor per text. Varje uppgift har fyra svarsalternativ. Texterna är facktexter från olika ämnesområden, men du förväntas inte ha några förkunskaper om de områden texterna handlar om – du testas bara på din förmåga att förstå den text som ges i uppgifterna.

LÄS-delen består av 10 uppgifter, och den rekommenderade provtiden är 22 minuter, vilket innebär att du har ungefär 2 minuter och 12 sekunder på dig per uppgift. Typen av uppgift varierar – vissa uppgifter vill att du hämtar specifik information ur texten, medan andra uppgifter istället frågar efter mer generella slutsatser utifrån texten. Oavsett frågetyp så väljer du det svarsalternativ som bäst besvarar frågan.

MEK – Meningskomplettering

På MEK-delen får du korta textstycken där ett, två, eller tre ord har tagits bort och ersatts med en lucka. Din uppgift är att välja bland svarsalternativen det eller de ord som bäst passar in i luckorna, både språkligt men också logiskt och innehållsmässigt.

Delen består av 10 uppgifter och den rekommenderade provtiden är 8 minuter, vilket innebär att du har ungefär 48 sekunder på dig per uppgift.

Uppgift:
Hennes konstnärliga stil, som tidigare ansetts vara ______, har på senare tid kommit att betraktas av konstkritiker som snarare _______.

Alternativ:

  1. obsolet – avant-garde
  2. rokoko – stuckatur
  3. nyanserad – mångfasetterad
  4. kavat – kaxig

Förklaring:

Meningsuppbyggnaden talar om för oss att konstkritikers åsikter om någons stil brukade vara på ett visst sätt, men att de nu har förändrats. Det andra ordet bör alltså vara ett motsatsord till det första. Vi undersöker då alternativen.

Obsolet betyder ungefär ‘förlegad’ eller ‘gammalmodig’, medan avant-garde å andra sidan betyder ‘vågad’ eller ‘modern’. Det kan alltså vara rätt alternativ.

Rokoko betecknar en viss period inom europeisk konst, medan stuckatur har att göra med inredningsdetaljer i gips. Det kan alltså inte vara rätt alternativ.

Nyanserad och mångfasetterad betyder ungefär samma sak, så det alternativet passar inte för att uttrycka ett motsatsförhållande.

Kavat betyder ungefär ‘morsk’ eller just ‘kaxig’, så inte heller det alternativet passar bra.

Det enda av alternativen som passar är alltså A. Rätt svar är därmed A.

ELF – Engelsk läsförståelse

ELF-delen testar din förmåga att förstå innehållet i texter på engelska. Texterna är av olika längd, och du ges två eller fyra frågor per text.

ELF-delen innehåller tre olika typer av frågor. En del innehåller en längre text liknande de texter du ser i LÄS-delen. En annan del består av kortare texter med en eller två frågor per text. En tredje del är en medellång text där vissa ord har ersatts med luckor, ungefär som på MEK-delen. Precis som på LÄS-delen så kommer texterna från olika ämnesområden, men du förväntas inte heller här ha någon förkunskap för att kunna besvara frågorna.

Mer information

I vårt onlineverktyg så går vi igenom alla provdelar i detalj. Du får utförliga genomgångar av materialet på provet, förklaringar till tusentals uppgifter, och lär dig expertframtagna strategier och knep för att klara allt som kan tänkas komma på provet.

Tillbaka till startsidan: Högskoleprovet