4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Det nya högskoleprovet är inte så nytt

När man talar om det nya högskoleprovet så menar man det som infördes år 2011.

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Det nya högskoleprovet är inte så nytt

Därmed så kan man inte säga att det rör sig om ett så nytt prov, det har ju flera år på nacken. Men om du tillhör dem som kanske tog högskoleprov innan 2011 så är det klart att du kommer att uppleva en skillnad då struktur har förändrats och det har införts nya delar. Det kommer faktiskt att ske en ändring från 2018, men den har inte med provets upplägg att göra. Istället så handlar det om prov-dag. Från 2018 så kommer provet att göras på söndagar istället för på lördagar.

Lika mycket verbalt som kvantitativt på nya högskoleprovet

Den stora förändring som skedde år 2011 var att storleken på den verbala delen blev likvärdig med den kvantitativa delen. Varje del har 80 frågor. Den kvantitativa delen handlar om matematik, logiskt tänkande och analys, medan den verbala har textförståelse och ordförståelse som fokus. Skillnaden från tidigare högskoleprov är att det nya högskoleprovet har en större kvantitativ del. Mer matte än tidigare alltså, men med god balans.

Men man skriver ju inte två enorma block på testdagen, och frågorna har delats upp på 8 olika delar där man har 55 minuter på sig att skriva varje del. Då du tar Allakandos onlinekurs så kommer du att få jobba med varje del och lösa frågor från tidigare prov. Du kommer alltså att ha testat precis allt och övat på det som var svårast i god tid till själva provet.

Mindre ordförståelse på nya högskoleprovet

Innan 2011 så bestod delen ORD av 40 frågor. I nya högskoleprovet så är denna del nerkortad till 20 frågor. Det har blivit lite mer av diagram, tabeller och kartor, men mindre av NOG som gick från 22 till 12 frågor. Den engelska delen består fortsatt av 20 uppgifter precis som tidigare.

Höj din poäng vid nästa provtillfälle

I och med att det inte har skett några förändringar sedan det nya formatet introducerades så finns det gott om material att öva på. Vi använder oss av frågor från tidigare prov i vår onlinekurs så att du kan öva på riktigt och se hur det går. Dina resultat är fullt mätbara med ett verkligt prov, och du får verktygen som du behöver för att höja. Kursen kommer snabbt att få fram var du är svag och vilken del som du behöver jobba mer med. Det är det som hjälper dig att höja snabbt och effektivt.