4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Räkna ut poäng på högskoleprovet

Ditt snitt räknas ut med hjälp av en normeringstabell – vilket varierar beroende på hur det gick för de andra. Vill du veta vad du hade fått för poäng på högskoleprovet? Prova vår kurs, som räknar ut poäng medan du pluggar!

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Räkna ut poäng högskoleprovet

I väntan på resultatet så kan man räkna ut högskoleprovet ganska enkelt. Vet man vad man fick för poäng på de två delarna så finns det en formel för att få fram den slutliga högskoleprovspoängen. Men enklast är att läsa av en tabell som visar precis vilket resultat man får med ett visst antal rätt. Bra att veta är att man inte behöver få alla rätt på delen för att få 2.0. Många gånger så räcker det att ligga på omkring 73 poäng av 80 på en del för att få maxpoängen.

Hur räknar man ut poäng på högskoleprovet?

När poängen sätts för högskoleprovet så kommer man att beakta saker som hur många som deltog. Men principiellt så är det så att man förkortar med den poäng man fick och sedan inverterar. Om du tycker att detta låter för krångligt så kan du använda dig av färdiga svar som visar dig vad din poäng är likvärdig med. Om du inte har tagit vår kurs eller förberett dig på rätt sätt så kan du bli förvånad över att den är låg. Bli inte upprörd! Högskoleprovpoängen påverkas väldigt mycket av hur bra man är på att förstå provet och det gör man bara om man förbereder på rätt sätt.

Normeringstabeller som visar årets resultat

När du ser på en normeringstabell för högskoleprovet så ska du säkra dig om att den gäller för det prov som du tog. Vid sidan om denna poäng så får du också veta hur många som tog provet som du var med på. Det är klart att du kan se på tidigare tabeller från föregående år för att få en uppfattning om vad du ligger på och räkna ut högskoleprovet innan informationen är publicerad.

Tabellen brukar delas upp för två områden, det verbala och det kvantitativa. Man gör alltså två normeringar som sedan används för att ge ett medelvärde som är den högskoleprovpoäng som man kommer att använda för att söka till högskolan.

Man tar fram normeringspoängen genom att lägga ihop poängen för den verbala delen med den kvantitativa delen och sedan dela med två. Det är på så vis som man håller sig till en skala på mellan 0.0 till 2.0.

Räkna ut poäng på högskoleprovet

Normeringen visar hur det går för andra

Inte för att det borde spela så stor roll för dig, men det går att se hur andra har klarat sig i en fördelningstabell. Där kommer du att se hur många andra som landade på samma poäng som du.  Du ser också vilket medelvärde det aktuella högskoleprovet hade och kan därmed avgöra om du låg under eller över medel.

Vi vill dock understryka att det här inte är särskilt viktigt för dig. Du bör hellre satsa på att få den poäng som du behöver genom att ta vår kurs och höja nästa gång du tar provet. Det är det som kan hjälpa dig till en högskoleplats, inte kunskapen om hur du mäter dig mot andra som också tog provet!