4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Får man ha miniräknare på högskoleprovet?

Man får tyvärr inte använda miniräknare till högskoleprovet. Du kan dock använda vårt smarta verktyg för att plugga inför högskoleprovet, skapa ett gratiskonto nu!

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Får man ha miniräknare på högskoleprovet?

Det finns önskemål om att högskoleprovet ska anpassas till de som har dyskalkyli. Det här är problem med siffror och tal som kan ses som mattens motsvarighet till dyslexi. Det här är faktiskt något som man jobbar på, och tanken är att den som har detta funktionshinder ska få ta med sig miniräknare på högskoleprovet i framtiden. Som det ser ut just nu så kan man inte använda sig av miniräknaren för mattedelarna så det är klokt att även öva utan så att man kommer i god form med huvudräkning.

Öva upp din huvudräkning

Med vår kurs så kommer du att få tips om hur du ska räkna utan högskoleprovet miniräknare. Du kommer att få öva med hjälp av pedagogiska förklaringar och filmer som på ett tydligt sätt visar dig hur du kan klara dig utan miniräknare på högskoleprovet. Det här ger dig en säkerhet som också påverkar hur det går. Du kommer ju att vara förberedd på hur du ska tänka när du väl kommer till delarna där man måste räkna.

Det ska inte krävas någon miniräknare för att svara rätt

Tanken med högskoleprovets matematiska delar är att man inte ska behöva miniräknaren för att klara av dessa. Om man inte har några problem med siffror och mest inte tycker att matten är så kul så kan man absolut klara dessa delar. Med vår kurs så kommer du att få öva på relevanta frågor tills du verkligen förstår, och då kan mattedelarna bli enkla och roliga att skriva.

I och med att man behöver en hel del matte och logiskt tänkande så är det viktigt att man förbereder sig för att klara dessa. Man ska inte tro att det går att ta med miniräknare till högskoleprovet och använda denna i skymundan. Det här kan leda till att man blir anklagad för fusk vilket inte är att rekommendera. Det är nämligen straffbart att fuska på detta prov! Då är det bra mycket bättre att komma väl förberedd och veta hur man på olika sätt kan klara de matematiska uppgifterna.

Inte bara huvudräkning

Vi vill också påminna om att mattedelarna inte bara innebär klassisk räkning. Man kan komma långt med logiskt och strukturerat tänkande. Vi visar knepen och strategierna som gör att du inte behöver svettas och jobba så hårt med mattedelarna som du kanske först trodde. Du kanske grejar alla rätt trots att ditt intresse för matematik i skolan är lågt.