4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Förbättrat resultat på XYZ högskoleprovet

En nyare del av högskoleprovet är den som går under namnet XYZ. Det här är en matematisk del som består av 12 övningar.

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
XYZ högskoleprovet

Man har 2 minuter på sig att lösa varje uppgift och här är det så att man ska ge exakta svar på de mattetal som beskrivs. Man får 4 svarsalternativ till varje fråga. Har du grundläggande kunskap inom matte så bör du klara XYZ högskoleprovet, men det är förstås viktigt att du kommer väl förberedd och inte slösar tid på att förstå hur uppgifterna ska lösas.

XYZ övningar som ger bättre resultat

För att lyckas bättre med mattetalen i denna del så kan det vara klokt att göra XYZ övningar som är relevanta. Med vår onlinekurs så kommer du inte bara att få träning i de områden som är viktiga att ha koll på utan också insikt i hur du ska tänka strategiskt för att spara tid. Det är framförallt aritmetik som gäller i denna prov-del, men även ämnen som algebra, geometri och statistik ingår.

Aritmetiken innebär grundläggande matematik som addition, subtraktion och division och multiplikation. Du måste givetvis räkna i huvudet så det är viktigt att du vet hur man gör detta snabbast och hur man kan uppskatta vilket svarsalternativ som är rätt på kortast möjliga tid.

Med en onlinekurs så klarar du XYZ på provet

Om matematiken aldrig har varit din starka sida så ska du inte känna oro inför högskoleprovets XYZ del! Du kan få ett riktigt bra resultat om du bara förbereder dig på rätt sätt. Ta Allakandos onlinekurs där du får veta precis hur du ska tänka och där du kommer att öva på rätt sätt. Du fokuserar enbart på det som du faktiskt behöver förbättra och slösar ingen tid på det som du redan har koll på.

Ännu bättre är att onlinekursen kommer med garanti om höjning av poäng på högskoleprovet eller pengarna tillbaka. Det är något som vi vågar erbjuda för att vi med säkerhet vet att kursens struktur och innehåll leder till förbättrade resultat på samtliga delar av provet, så ta chansen att göra bästa och mesta möjliga av nästa provtillfälle!