4.9 · Utmärkt
  • 26 000+ nöjda studenter
  • Bäst i Sverige enligt Trustpilot
  • 9 av 10 når sina mål

Lyckas med NOG högskoleprovet

I den del som heter NOG så ska man använda matematik och logiskt tänkande för att komma fram till om det går att lösa en uppgift med hjälp av två påståenden som man får.

Skapa gratiskonto
TrustScore 4.8
306 omdömen
Lyckas med NOG högskoleprovet

Om man har läst Matte A i gymnasiet så bör man ha tillräckligt med grundkunskaper för att klara av NOG högskoleprovet, men det är förstås viktigt att man går igenom denna matematik igen i förväg för att säkra sig om att man kommer ihåg saker som ekvationsuttryck.

Så fungerar NOG delen högskoleprovet alltid har med

Till att börja med så är det bra att veta att den här delen alltid ser likadan ut. Man använder samma format och du bör räkna med att lägga omkring 1.5 minuter på varje fråga för att svara på alla under provdelen. Du kommer att få en fråga och sedan två påståenden som ger dig ytterligare information. Ett exempel kan vara:

Henrik driver en bilverkstad. Hur många av fordonen på verkstaden är inte bilar?

  1. En tredjedel av fordonen är motorcyklar.
  2. Det finns 10 bilar fler än det finns motorcyklar.

Nu är din uppgift att svara om det finns tillräckligt med information i dessa två påståenden för att lösa uppgiften. Svaret kan vara att det räcker med 1 eller 2, att man behöver båda, eller att det kanske inte alls går att lösa uppgiften ens med denna information.

Samtliga 12 uppgifter i NOG delen har samma upplägg så det är mycket bra att öva på den här typen av övningar från tidigare prov för att få in tänket och snabbare komma fram till svaren. Det här är något som du får hjälp med i Allakandos onlinekurs som snabbt visar dig hur du ligger till med matematiken som krävs för detta och som även får dig att förstå hur du ska jobba med frågorna.

Förbered dig för bästa resultat inför NOG högskoleprovet

Något som har konstaterats är att den som kan formatet och kommer förberedd hinner mer. När du vet precis hur högskoleprovets NOG del fungerar så behöver du inte stressa. Det hjälper dig att komma fram till rätt svar vilket leder till en högre samlad poäng på provet.