Rätblockets volym

Ett rätblock är en figur där alla sidor består av rektanglar. Dess form påminner om en tegelsten eller ett mjölkpaket.

Ett rätblock har tre olika mått: en längd (l), en bredd (b), och en höjd (h).

Dessa mått lägger grunden för rätblockets volym. Vi beräknar rätblockets volym med sambandet Volym={basytan}\cdot{höjd}.

Eftersom basen har formen av en rektangel vet vi att basytan={längd}\ct{bredd}. 

Vi kan därför skriva om volymen genom att ersätta basytan med uttrycket {längd}\cdot{bredd}. Vi får då att Volym={längd}\cdot{bredd}\cdot{höjd}.

Vi kan även skriva att Volym={l}\cdot{b}\cdot{h}.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Så räknar du ut rätblockets volym

Exempel 1: Beräkna rätblockets volym. Svara i cm^3.

Svar: 100\;cm^3

Lösning: Vi använder sambandet Volym={längd}\cdot{bredd}\cdot{höjd} för att beräkna rätblockets volym.

  1. Vi börjar med att identifiera längden, bredden och höjden av rätblocket. Vi ser att:
längd=5\;cm bredd=4\;cm höjd=5\;cm

2. Vi sätter nu in dessa värden i sambandet Volym={längd}\cdot{bredd}\cdot{höjd}.

Volym={längd}\cdot{bredd}\cdot{höjd}= {5}\cdot{4}\cdot{5}

3. Vi börjar med att multiplicera de två vänstra faktorerna.

{5}\cdot{4}\cdot{5}=

{20}\cdot{5}

4. Nu behöver vi endast multiplicera de två återstående talen.

Volym={20}\cdot{5}= 100\;cm^3

Vi får att rätblockets volym är 100\;cm^3


Exempel 2: Beräkna rätblockets volym. Svara i liter.

Svar: 8\;liter

Lösning: Vi använder även här sambandet Volym={längd}\cdot{bredd}\cdot{höjd} för att beräkna rätblockets volym.

  1. Vi börjar med att identifiera rätblockets mått.
längd=2\;dm bredd=1\;dm höjd=4\;dm

Vi sätter nu in dessa värden i sambandet Volym={längd}\cdot{bredd}\cdot{höjd}.

Volym={längd}\cdot{bredd}\cdot{höjd}= {2}\cdot{1}\cdot{4}

Vi multiplicerar de två vänstra faktorerna.

{2}\cdot{1}\cdot{4}=

{2}\cdot{4}

Sedan multiplicerar vi talen som är kvar.

{2}\cdot{4}= 8\;dm^3

Nu vill vi omvandla volymen från dm^3 till liter.

Vi kommer ihåg att 1\;liter=1\;dm^3[latex]. Liter och [latex]dm^3 har alltså samma mått. Därmed vet vi att 8\;dm^3=8\;liter.

Vi får att rätblockets volym är 8\;liter

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ: 

Fråga 1: Beräkna rätblockets volym. Svara i m^3.

Svarsalternativ 1.1: 28\;m^3
Svarsalternativ 1.2: 32\;m^3
Svarsalternativ 1.3: 36\;m^3
Svarsalternativ 1.4: 42\;m^3
Korrekt svar: 42\;m^3

Fråga 2: Beräkna rätblockets volym. Svara i cm^3.

'Svarsalternativ 2.1: 104\;cm^3
Svarsalternativ 2.2: 208\;cm^3
Svarsalternativ 2.3: 216\;cm^3
Svarsalternativ 2.4: 316\;cm^3
Korrekt svar: 216\;cm^3

Fråga 3: Beräkna rätblockets volym. Svara i dl. Avrunda till två decimaler.

Svarsalternativ 3.1: 1,80\;dl
Svarsalternativ 3.2: 1,85\;dl
Svarsalternativ 3.3: 1,95\;dl
Svarsalternativ 3.4: 2,10\;dl
Korrekt svar: 2,10\;dl

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!