Matteguider för matte 3

Matte 3 (A och B och C) består av algebraiska uttryck, derivata, integraler och trigonometri. Här hittar du guider till matte 3!

Algebra

Algebra är den del av matematik där man räknar med symboler och bokstäver istället för bara tal.

Gränsvärde

Ett gränsvärde för en funktion är det värde som funktionens värde f (x) närmar sig när x närmar sig något tal. 

Andragradsekvationer

En andragradsekvation är en ekvation där x har multiplicerats med sig själv. 

Exponentialfunktion

Exponentialfunktioner är en funktion som består av ett startvärdet och en förändringsfaktor.

Funktioner

En funktion beskriver hur en variabel beror på en annan. Funktioner har definitionsmängd och värdemängd. 

Integral

Integraler är ett spännande koncept som bygger på att man lägger ihop massor av funktionsvärden.

Vinklar

När två linjer möts så beskriver vinkeln hur stort gapet är mellan dem.

Enhetscirkeln

Enhetscirkeln är en cirkel som har radie 1 och är användbar för att lista ut olika trigonometriska identiteter.

Area

Area beskriver hur stor yta som täcks av en viss figur.
Vi anger area med enheterna cm², dm², m² och km².

Cosinussatsen

Consinussatsen är lik Pythagoras sats och fungerar för vilken triangel som helst.

Sinus

Sinusfunktionen beskriver sambandet mellan en vinkel, dess motstående katet och hypotenusan i en rätvinklig triangel.

Tangens

Tangensfunktion beskriver sambandet mellan en vinkel, motstående katet och närliggande katet.

Vill du få hjälp med matte 3?

Vår läxhjälp i matte 3 har hjälpt 9 av 10 elever att höja sina betyg.
Kontakta oss för ett gratis prisförslag!