Fredrik Fridlund

Publicerat 2019-06-12 11:18

Tips inför högskoleprovet

Syftet med högskoleprovet är att mäta kunskaper, vilket kan vara viktigt för vidare utbildningar på högskolenivå. Resultatet på högskoleprovet utgör ytterligare en urvalsgrupp när man ansöker om att få komma in på vissa utbildningar. Provet är inte obligatoriskt men kan alltså komma till nytta om man ansöker till en utbildning som många andra också är intresserade av. Vid två tillfällen om året kan man skriva högskoleprovet. Antingen på hösten eller våren, och provtillfället är alltid en lördag.

Ta steget mot ditt drömuniversitet med en personlig studiecoach från oss!

Gäller endast i Sverige

Ett högskoleprovresultat kan användas för att söka utbildningar i Sverige och gäller alltså inte för högskoleutbildningar i andra länder. Vem som helst har möjlighet att skriva högskoleprovet. Det finns varken krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Provet ges dock enbart på svenska.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Högskoleprovet som urvalsgrupp

Först och främst måste den som söker en utbildning vara behörig, men om det krävs att ett urval måste genomföras så fördelas platserna delvis utifrån högskoleprovsgruppen. Det är viktigt att på förhand kolla upp hur antagningen går till för den utbildning som ska sökas. Till vissa utbildningar är det nämligen näst intill nödvändigt att man skrivit högskoleprovet. Provresultatet kan nämligen användas i konkurrensen mellan sökande som har samma meriter i betygsurvalet. Det kan även förekomma lottning, vilket kan ske om två eller flera personer har samma meriter i högskoleprovsgruppen.

Gäller i fem år

Resultatet för högskoleprovet gäller i fem år, och det är alltid det bästa resultatet från de senaste fem åren som man söker med. Det är inte sällan man skriver högskoleprovet mer än en gång. Resultatet är giltigt att använda fr.o.m. samma termin då högskoleprovet skrevs och kan alltså användas för antagning och urval för högskolestudier samma termin.

Högskoleprovets poängsystem

Resultatet från högskoleprovet anges i en skala från 0,00 till 2,00 poäng. Resultatet är en offentlig handling och överförs per automatik till universiteten och högskolorna under förutsättning att det är ett resultat över 0,05.

Vad testar högskoleprovet?

Högskoleprovet innefattar i huvudsak två delar varav den ena är en kvantitativ del och den andra en verbal del. Den kvantitativa delen utgörs av 80 matematiska och logiska uppgifter. Den verbala delen testar förmågan kring exempelvis ord och begrepp samt läsförståelse. Även den delen består av 80 uppgifter och hela högskoleprovet totalt består alltså av 160 uppgifter. Varje rätt svar ger en poäng och felaktiga eller inget svar alls ger noll poäng. Det blir inget poängavdrag vid ett felaktigt svar.

Hur skapas högskoleprovet?

För att skapa ett nytt högskoleprov tar det ungefär 2 år. Det finns provkonstruktörer som arbetar med att ta fram nya uppgifter och det finns bestämda regler för hur det ska vara utformat. I ett färdigt prov är det endast en liten mängd av alla uppgifter som används eftersom många sållas bort under arbetets gång. Om en uppgift inte fungerar så måste den arbetas om eller helt å hållet strykas. Alla enskilda uppgifter som utgör högskoleprovet granskas i flertal omgångar.

Rättning

När högskoleprovet ska rättas skickas det till Umeå universitet, och det är en optisk mätare som registrerar markeringarna på svarsblanketten. Rättningsprocessen följer noggrant etablerade rutiner för att optimera säkerheten. Vid tillfällen då den optiska mätaren inte kan avgöra det markerade alternativet så sker en manuell kontroll. Det tar fyra veckor innan rättningsprocessen är klar. Därefter överförs resultatet till universitet- och högskolerådet och antagningen. Den som saknar svenskt personnummer måste dock själv skicka in resultatet. Man uppmanas också uppge vid vilket tillfälle provet skrevs.

Om det förekommer felaktiga uppgifter

Om man anser att en uppgift av någon anledning blivit fel så har man fram till onsdagen veckan efter provtillfället ta kontakt med institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Det är viktigt att synpunkter kommer in i tid för att det av rättnings- och normeringsskäl inte ska avfärdas.

Prova vår onlinekurs inför högskoleprovet gratis!

Vill du få tips om olika typer av utbildningar? Här kan du leta bland över 8000 utbildningar!

Kontakta Allakando för en studiecoach som hjälper dig nå dina studiemål!