Cirkeldiagram

Diagram används ofta för att göra statistik lättare att på huvudet runt. Och då finns det ju olika typer av diagram som är bra på att visa olika aspekter hos statistiken. Bland annat så finns cirkeldiagram, som är ett bra verktyg om man vill visualisera hur stor andel olika värden har av det hela. Därför är cirkeldiagram nära kopplat till bråk och procent!

Ett klassiskt exempel på användningsområde för cirkeldiagram är valresultat. Det som framförallt spelar roll i ett val är ju hur stor andel av rösterna som varje parti har fått, vilket gör att cirkeldiagram lämpar sig väldigt bra.

Räkneexempel och förklaringar för cirkeldiagram:

Exempel 1: 32 personer deltog i en undersökning om vilken deras favoritårstid är. Resultaten visas i cirkeldiagrammet:

a) Hur många valde sommar?

Svar: 16

Förklaring: I cirkeldiagrammet så tar den del som representerar sommar upp hälften av cirkeln. Det cirkeldiagrammet säger då att hälften av svaren var sommar. Eftersom det var 32 personer som svarade på enkäten är det totalt alltså hälften av de 32 personerna som svarade sommar.

\frac{32}{2} = 16

Alltså är svaret 16.

b) Hur många valde vinter?

Svar: 8

Förklaring: Sektionen som representerar vinter täcker en fjärdedel av cirkeln. Alltså var det en fjärdedel, eller 25 %, av personerna som svarade vinter. Antalet personer som svarade vinter är alltså:

32 \cdot 0,25 = 8

Så svaret är åtta.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Exempel 2: Tabellen nedan visar hur många elever i en klass som fick ett visst resultat på ett prov. Rita ett cirkeldiagram baserat på dessa värden.

Förklaring: För att konstruera ett cirkeldiagram så måste vi veta hur stor andel ett värde är av det totala. Om vi lägger ihop alla världen så får vi hur många elever det är totalt:

3 + 6 + 6 + 12 + 6 + 3 = 36

Nu när vi har det totala antalet elever, så kan vi dela varje antal med det totala så att vi får andelen av eleverna som har fått varje resultat:

Nu är vi redo att föra över den här statistiken till ett cirkeldiagram. Ett användbart knep är att notera att C och B tillsammans utgör 18 av eleverna, vilket är exakt hälften. Alltså kommer B och C tillsammans ta upp hälften av cirkeln!

Man kan tänka liknande med att F och E tillsammans blir en fjärdedel. Sätter vi in resten av andelarna så får vi då:

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ:

Rätt svar markeras i grönt.

Fråga 1: I 24 dagar så skrev man ner vad det var för väder den dagen. Resultaten visas i bilden.

Svarsalternativ 1.1: 6
Svarsalternativ 1.2: 8
Svarsalternativ 1.3: 12
Svarsalternativ 1.4: 16

Fråga 2: Hur många av dagarna var regniga?

Svarsalternativ 2.1:  4
Svarsalternativ 2.2:  5
Svarsalternativ 2.3:  6
Svarsalternativ 2.4:  8

Fråga 3: Det haglade endast en dag. Hur många dagar var mulna?

Svarsalternativ 3.1: 4
Svarsalternativ 3.2: 5
Svarsalternativ 3.3: 6
Svarsalternativ 3.4: 8

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!