Stapeldiagram

För att göra statistik lättare att hantera så är det vanligt att man gör diagram. På så sätt får man en översikt kring hur statistiken är fördelad. Särskilt vanligt är stapeldiagram, där varje värde får en stapel och stapelns höjd visar hur många gånger värdet förekommer.

Vad är stapeldiagram?

Ett stapeldiagram är alltså en typ av diagram som används för att visa och jämföra värde i olika kategorier. Det består av vertikala staplar som representerar olika kategorier och deras värden. Höjden på staplarna indikerar värdet för varje kategori och ger en visuell jämförelse mellan dem.

För att göra ett stapeldiagram så behöver vi först identifiera de olika kategorierna och deras värden. Varje stapel ska representera en kategori och för tydlighetens skull så kan man göra staplarna i olika färger. Låt oss kika på hur man använder stapeldiagram i praktiken!

Relaterat: Läs mer om venndiagram och cirkeldiagram!

Räkneexempel för stapeldiagram:

Exempel 1: I en skolklass har man undersökt hur många syskon varje elev har. Resultaten visas i diagrammet:

a) Hur många elever har exakt två syskon?

Svar: 5

Förklaring: För att ta reda på svaret här så kollar vi på stapeln som representerar just två syskon. Det är den blå stapeln. För att se hur många elever som representeras av den stapeln så tittar vi på hur hög stapeln är. Vi ser att stapeln når upp till värdet 5. Alltså fem stycken elever som har två syskon.

b) Hur många syskon har den elev som har flest syskon?

Svar: 4

Förklaring: I diagrammet så finns det staplar som representerar 0, 1, 2, 3 och 4 syskon. Det betyder att det inte finns någon elev som har fler än fyra syskon i klassen. Den elev som har flest syskon är alltså den elev som har just fyra syskon.

c) Hur många elever går i klassen?

Svar: 21

Förklaring: Alla elever är representerade i en av staplarna. Om vi vill veta hur många elever det är totalt, så vill vi därför lägga ihop höjden på alla staplar. Då får vi

7 + 8 + 5 + 1 = 21

Så svaret är 21 elever.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Exempel 2: En grupp med barn blev frågade kring vilken deras favoritfärg är. Då fick man svaren: röd, blå, grön, röd, blå, gul, blå , grön, gul, röd, blå, blå. Gör ett stapeldiagram över de här svaren.

Förklaring:  I ett stapeldiagram så har man de möjliga svaren längs botten, och så gör man en stapel för varje svar. Höjden på stapeln kommer vara antalet gånger man fick det svaret. Låt oss först göra ett tomt diagram:

Vi kan börja med röd. Om vi räknar antalet gånger röd förekommer i resultaten så ser vi att det är 4 gånger. Då gör vi en stapel som är 4 enheter hög.

Sedan kollar vi på grön. Grön svarades två gånger. Alltså ska det vara en stapel som är 2 enheter hög vid grön.

Vi har även att blå blev svaret 5 gånger, så blå får en stapel som är 5 enheter hög. Gul svarades två gånger, så gul får en två enheter hög stapel. Det fullständiga diagrammet blir då:

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ:

Rätt svar markeras i grönt.

Diagrammet visar resultatet från en undersökning om favorithusdjur:

Fråga 1: Hur många personer gillar katter mest?

Svarsalternativ 1.1: 2
Svarsalternativ 1.2: 8
Svarsalternativ 1.3: 11
Svarsalternativ 1.4: 12

Fråga 2: Hur många personer gillar ormar mest?

Svarsalternativ 2.1:  1
Svarsalternativ 2.2:  2
Svarsalternativ 2.3:  3
Svarsalternativ 2.4:  4

Fråga 3: Hur många personer blev tillfrågade totalt?

Svarsalternativ 3.1: 12
Svarsalternativ 3.2: 18
Svarsalternativ 3.3: 23
Svarsalternativ 3.4: 28

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!