Vårens nationella prov ställs in
Erik Schuss, Marknadschef Allakando
Erik Schuss

Publicerat 2020-03-23 14:30

Vårens nationella prov ställs in – nu avgör varje prov betygen

Alla nationella prov våren 2020 ställs in, både för grundskolan och gymnasiet, säger Skolverket. Kunskapsmålen är dock de samma och nu är det upp till varje enskild lärare att utvärdera elevernas kunskaper. Betyg ska sättas ändå och för detta ska lärarna använda andra underlag, enligt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Därför är varje prov, inlämning och läxa viktigare än någonsin — då alla uppgifter får större tyngd i betygssättningen. Vad gäller nu för Sveriges elever?

Skolan stängd? Just nu hör många av sig för läxhjälp online – läs mer här!

Stor osäkerhet för skolorna en av anledningarna till att nationella proven nu ställs in
Stor osäkerhet kring om grundskolorna ska vara öppna är en av anledningarna till att de nationella proven nu ställs in.

Varför ställs nationella proven in?

Skolverket listar tre anledningar till att vårens nationella prov 2020 ställs in:

  • Skolorna och lärarna är generellt mycket pressade just nu. De nya formerna av undervisning med anledning av Coronaviruset medför utmaningar, bland annat undervisningen på distans
  • Det är ett osäkert läge för skolorna och situationen kan ändras med kort varsel — exempelvis finns det nu lagligt utrymme för att stänga Sveriges grundskolor. I det läget bedöms det inte vara läge att skicka ut ett stort antal nationella prov till skolorna för hantering
  • Nationella proven anses inte kunna utgöra en tillförlitlig grund för att bedöma betyg om de inte kan skrivas på samma villkor över hela landet, exempelvis om varje rektor själv får bestämma datum för nationella proven

Vad händer med betygen när vårens nationella prov ställs in? Hur sätts de?

Vanligtvis ska nationella proven utgöra ett betydelsefullt underlag i betygssättningen i ämnen som exempelvis matematik, svenska och engelska. Detta gäller för alla årskurser, såväl för grundskola som gymnasieskolan. Då underlaget från nationella proven saknas, är direktivet från Skolverket att läraren nu ska använda ett så brett och varierat underlag som möjligt för betygssättning. Betygen sätts fortfarande efter befintliga kunskapsmål, som kommer att vara oförändrade för alla elever. Här kan du läsa mer om betygskriterier och hur lärare betygssätter.

”De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen. Men utifrån rådande situation bedömer vi att det inte går att genomföra de nationella proven som återstår i vår. Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas” säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Större krav när undervisningen sker på distans

Lärarna kommer att möta en utmaning i tillförlitligheten när det gäller bedömning av prestationer som sker på distans. Då eleven befinner sig på distans när det gäller gymnasieelever, en situation som kan komma att gälla även för grundskolan, behöver prov och test göras under mer kontrollerade former.

Att befinna sig i hemmet kan innebära en ogynnsam situation när det gäller att bedöma elevens kunskaper och avsaknaden av den dagliga närvaron kan självklart ha stor påverkan på elevens disciplin och studiemotivation.

Många föräldrar efterfrågar nu mer hjälp i skolarbetet

Nu har våra studiecoacher en viktigare uppgift än någonsin för våra elever, säger Allakandos VD & grundare Fredrik Fridlund

Efter beskedet om att vårens nationella prov ställs in har många föräldrar kontaktat Allakando för extra studiecoachning:

”Nu är det särskilt viktigt att vi kan göra skillnad för alla elever i Sverige, när varje enskild läxa har ännu större vikt och det samtidigt råder stor osäkerhet. Den dagliga kontakten i skolan är viktig för att hålla motivationen uppe. Det gör våra studiecoachers roll i att följa upp skolarbetet, planera, stötta och peppar ännu viktigare än vanligt. Årets kunskapskrav kommer att vara desamma och vi är fast beslutna att hjälpa alla våra elever att nå sina mål”, säger Allakandos VD & grundare Fredrik Fridlund.

Om de inställda nationella proven

Nationella prov skrivs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, men även i gymnasieskolans alla årskurser och den kommunala vuxenutbildningen. De nationella proven är ett kunskapstest som ska fungera som ett sorts nationellt riktmärke i betygssättningen.

Även om betyg inte får sättas enbart med nationella proven som grund, så säger skollagen att dessa prov har särskild tyngd i bedömningen. Nu är nationella proven ställs in för våren 2020 kommer därför underlaget för bedömning av betyg att förändras. Prov, inlämningar och annan bedömning får större tyngd och varje enskild läxa gör större skillnad nu när eleverna blir utan nationella prov.

Minska smittspridningen med personlig studiecoach

Vi ser till att du klarar betygen

Kunskapsmålen är desamma och de löpande proven & läxorna är nu helt avgörande för betygen. Vi säkerställer att du når studiemålen, med en studiecoach som kan undervisa i alla ämnen — både hemma och/eller online! Just nu fr. endast 390 kr/t!