Sara Wångmar

Publicerad 2022-10-10

Tre anledningar till att betyg är viktigare än du tror

Det är viktigt att få bra betyg – det är något som vi alla fått höra under vår skolgång. Men exakt hur viktigt är det egentligen? Att höga betyg kan ha en stor betydelse för dina yrkesval och framtida lön kanske inte kommer som en överraskning. Men visste du att det även kan göra att du lever både lyckligare och längre?

Läs mer om hur Allakando höjer dina betyg med skräddarsydd läxhjälp

Visste du att höga betyg kan göra dig lyckligare? Inte bara i stunden, utan hela livet ut!

Bra betyg gör dig lyckligare 

Att ha bra betyg påverkar mycket mer än bara vilka utbildningar som du kan komma in på. Personer som är högpresterande i skolan känner sig nämligen även lyckligare – inte bara för stunden, utan hela livet ut. 

Flera studier från bland annat SCB och OECD visar att bra betyg har en positiv effekt på människors självförtroende. Studierna förklarar de positiva effekterna av att vara högpresterande i skolan med att de påverkar elevernas självbild. När en elev uppnår höga betyg hamnar hen i en positiv loop, vågar tro på sig själv och känner sig lyckligare. 

“Utbildning är förmodligen starkare sammankopplad med lycka under vuxenlivet än någon annan variabel” skriver psykologen och professorn Jeffrey Arnett från Clark University. 

Dessutom visar forskningen att personer med hög utbildningsnivå har större chans att få bra och välbetalda jobb, vilket också bidrar till en högre grad av lycka.

Läs hur Johanna höjde betygen i alla ämnen – och hittade motivationen

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Motion i all ära, men även höga betyg kan göra att du lever längre!

Bra betyg gör att du lever längre

Hur är utbildning förknippat med god hälsa och ett längre liv? Jo, forskare från Arch Public Health har undersökt sambandet mellan utbildningsgrad och hälsa och kommit fram till att personer med högre utbildningsnivå generellt sett har bättre hälsa och håller sig friskare. 

Studierna visar att framförallt högskoleutbildning är avgörande för att påverka faktorer som exempelvis spädbarnsdödlighet, förväntad livslängd, barnvaccination och hur ofta man blir inlagd på sjukhus. Det finns alltså många hälsofördelar med höga betyg som bidrar till att du lever längre! 

Att få bra betyg kan faktiskt vara ditt livs bästa investering.

Bra betyg ger dig högre lön

Höga betyg öppnar upp för fler alternativ för vad du kan läsa både på gymnasiet och efter studenten. Med bra betyg kan du exempelvis komma på in på populära utbildningar såsom läkare och jurist, men också mer eftersökta utbildningar på yrkeshögskola. 

Värdet av ha bra betyg är i många fall bokstavligt. Statistik från exempelvis Census Bureau visar nämligen att höga betyg i matematik kan höja ens lön med över 200 000 kronor per år – riktigt bra studiemotivation helt enkelt! Det är även sant för yrken inom språkämnen, där de som har högre betyg tjänar över 100 000 kronor mer än de som har lägre betyg i samma ämne. 

Enligt SCB har personer med toppbetyg från gymnasiet betydligt större chans att bli höginkomsttagare än de som har lägre betyg. Se därför dina betyg som nycklar som kan öppna upp dörrar för din framtida karriär. Ju högre betyg, desto fler dörrar kan du öppna upp. Glöm bostadsaffärer och aktier – att få bra betyg kan vara ditt livs bästa investering! 

Allakandos studiecoach Julia hjälpte hennes elev Johanna att höja sina betyg i alla ämnen!

Så, hur får du högre betyg?

Det finns många olika metoder för att höja sina betyg, men det allra bästa tipset är att anlita en studiecoach från Allakando! En privatlärare från Allakando ger dig mer än vara vanlig läxhjälp – de arbetar med att förbättra studieteknik, motivation och självförtroende. Detta säkerställer att du inte bara får bättre betyg på nästa prov, utan under hela din studietid.

Allakando har över 15 års erfarenhet med läxhjälp och hjälper 26 000 elever varje år. Hela 9 av 10 höjer betyget med Allakandos läxhjälp!

Vill du höja dina betyg? Kontakta Allakando och få en personlig studiecoach!

Källor:

Chen, W. (2011). How Education Enhances Happiness: Comparison of Mediating Factors in Four East Asian Countries. Social Indicators Research, 106(1), pp.117–131. doi:10.1007/s11205-011-9798-5.

www.oecd-ilibrary.org. (n.d.). What are the earnings advantages from education? | Education at a Glance 2019 : OECD Indicators | OECD iLibrary. Tillgänglig online: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ab9c46ef-en/index.html?itemId=/content/component/ab9c46ef-en.

Raghupathi, V. and Raghupathi, W. (2020). The influence of education on health: An empirical assessment of OECD countries for the period 1995–2015. Archives of Public Health, [online] 78(1). doi:10.1186/s13690-020-00402-5.

Statistiska Centralbyrån. (n.d.). Utbildning lönar sig – särskilt för män. Tillgänglig online: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Utbildning-lonar-sig–sarskilt-for-man/.

Stieg, C. (2020). From the best major to finding purpose in life — how going to college affects your happiness. CNBC. Tillgänglig online: https://www.cnbc.com/2020/08/17/does-getting-a-college-degree-make-you-happier.html.