Daniel L (gästbloggare)

Publicerat 2019-06-24 11:03

Textskrivande

Eleverna i skolan inser redan i tidig ålder att det finns olika typer av texter att skriva. Det finns allmänna skrivtips som är applicerbara på i stort sett alla texter man skriver. En text är nästan alltid i behov av bra struktur, innehåll och språkbruk.

Här kommer några tips på vad du bör tänka på rent allmänt och på så sätt bli bättre på att framställa texter.

Läs gärna mer om Allakandos läxhjälp här!

Innehåll – Se till att ha en poäng

Det är givetvis viktigt att ge sin text en mening så att det inte bara står att läsa massa nonsens. Om en text inte har någon mening tenderar många att överge den och aldrig läsa klart den. En god idé är att på förhand läsa och studera liknande typ av text som du avser att skriva. På så sätt får du en överblick om vad som bör finnas med i den text som ska författas. Exempel på olika typer av texter är PM, krönika, utredande text, vetenskaplig artikel och recension. Börja med att ta reda på vilken typ av text som ska skrivas och anpassa innehållet därefter.

Vem ska läsa texten?

Ställ alltid frågan till dig själv vem som ska läsa texten som du skriver. På så sätt får du en bättre riktning för både innehåll och språk. Skriver du en uppsats i engelska så skriver du för en engelsklärare och då vet du att det är relevant att ta vara på din engelskspråkliga förmåga. Om du till exempel ska referera till en nyhetshändelse skriver du för den som vill veta vad som hänt och därför bör du hålla dig fakta och inget annat.

Rubriker

Först och främst, alla texter bör ha rubriker. För att dessutom förtydliga styckeindelningar bör du använda underrubriker. En bra rubrik kännetecknas av att den ger en föraning om vad texten handlar om och även fångar läsarens intresse. Du behöver inte nödvändigtvis sätta rubrik på varje stycke direkt utan det kan du göra i efterhand. Dock föredrar många att så tidigt som möjligt stolpa upp rubriker för att få en tydligare arbetsgång. På så sätt kan man tydligare veta vad som ska skrivas och på vilken plats. Rubriker är en typiskt strukturbildande faktor.

Språk

Språket kan vara avgörande för känslan av texten. Med språk avses inte bara stilistiska aspekter och korrekt grammatik utan också att innehållet framträder med hjälp av ett bra språk. Det rekommenderas att du håller dig på en språknivå som du känner dig bekväm med och inte allt för avancerad om du känner att du inte riktigt behärskar det. Det är ofördelaktigt att begå onödiga språkfel som kan dra ner betyget. Använd bara ord, begrepp och uttryck om du vet innerbörden av dessa. Därmed bör du våga utmana dig själv under rimliga former. Det är viktigt att ständigt utvecklas men det bör ske i små steg. Variera språket och använd samma tempus genom hela texten. Om tidsformen varierar i texten är det stor riks att texten blir förvirrande och tappar tydlighet. För att texten ska flyta bättre bör du inte upprepa samma formuleringar allt för mycket. Detsamma gäller enstaka ord och begrepp. Försök att hitta synonymer att växla mellan för att texten ska bli mer nyanserad och intressant.

Bra flyt i texten

För att en text ska bli mer lättläst bör inte meningarna vara för långa. Om en tankegång ändå kräver längre meningar är det viktigt att använda kommatecken för att skapa naturliga pauser i läsflödet. Alldeles för korta meningar är heller inte att föredra. Texten kan då uppfattas som uppstolpad och den kommer inte flyta på ett bekvämt sätt för läsaren.

Granska din text noggrant

Innan du lämnar in en text för bedömning är det viktigt att du noggrant läser igenom den och korrigerar där det behövs. Oftast är den sista genomläsningen ett ypperligt tillfälle att upptäcka eventuella slarvfel. Ett gott tips är även att be någon annan läsa texten som kan uppmärksamma brister som du kanske har missat. Om du skriver prov och tiden för provtillfället börjar ta slut så bör du inte påbörja nya avsnitt i texten. Istället bör du då fokusera på att ”runda av” så fort som möjligt och gå tillbaka och analysera det du redan hunnit skriva.

Textens struktur

Strukturen i en text är oerhört viktig för att läsaren ska förbli fokuserad. Om läsaren känner sig allt för ofokuserad finns en risk att texten överges utan att den har blivit färdigläst. Varje gång det händer något nytt i en text bör det också bli ett nytt stycke. Det skapar luft i texten och indikerar med tydlighet att texten rör sig framåt. Ibland kan det vara svårt att veta när ett nytt stycke bör inledas, och det är inte alltid du kan avgöra det under skrivandets gång. Men när du går tillbaka i texten och korrekturläser brukar det vara lättare att se vad som borde var ett nytt stycke. Ett nytt stycke kan börja med antingen blankrad eller indrag. Tänk dock på att aldrig blanda metoderna då det kan ge läsaren ett förvirrat intryck.

Läxhjälp

Den läxhjälp som vi erbjuder innebär att vi djupdyker tillsammans med eleven i de delar som behöver förbättras. Att skriva bra text kräver mycket övning, vilket är något som vi gärna ser till att eleven får.

Läs mer om hur Allakandos studiecoacher kan hjälpa dig här!