Sara Wångmar

Publicerad 2023-01-26

Skriva PM – hur du skriver ett PM som kommer imponera på din lärare

Att skriva ett bra PM kräver mer än bara kunskap om det ämne du ska skriva om. Det handlar också om att kunna strukturera din tankegång, presentera dina argument på ett övertygande sätt och använda korrekt språk. Men oroa dig inte, med lite vägledning och träning kan vem som helst lära sig att skriva ett PM som imponerar både läraren och klasskamraterna.

Läs mer om varför vår läxhjälp ger toppresultat!

På universitetet skriver man ett PM som en förberedelse för en längre uppsats.

Vad är ett PM?

Ett PM är en texttyp som ska sammanfatta mycket information på ett effektivt och koncist sätt. PM är en förkortning av ordet ”promemoria” som är latin och betyder ”för minnet”. När du ska skriva ett PM är det viktigt att komma ihåg att det är en utredande text, det vill säga att den ska skrivas i en vetenskaplig stil och vara objektiv. Att en text är objektiv innebär att du enbart redovisar fakta och undviker att inkludera egna åsikter.

Normalt sett strävar man efter att hålla ett PM inom intervallet 600 till 800 ord men den exakta längden kan variera beroende på ämnet och syftet med texten. På universitetet är det vanligt att du skriver ett PM som förberedelse för en mer omfattande uppsats och då blir texten ofta längre än 800 ord. Ibland kan det vara upp till 3 500 ord istället.

Hur skriver man ett PM?

När du skriver ett PM är det viktigt att välja ett ämne som du tycker är intressant och relevant för ditt kursområde. Då blir det mycket lättare att skriva!

Ett annat viktigt steg i processen är att strukturera din tankegång. Ett PM ska ha en tydlig inledning, en analys där du jämför olika källor och en avslutning. I avslutningen ska du dra slutsatser utifrån analysen och sammanfatta vad du kommit fram till. Dessutom ska du ha en tydlig problemformulering och en frågeställning som du följer och besvarar. Det viktigaste är egentligen inte vad du argumenterar om, utan hur väl du argumenterar för det.

Var noggrann med vilka källor du använder – det är viktigt att vara källkritisk!

Gör grundlig research

För att skriva ett bra PM är det viktigt att göra en grundlig research. Det innebär att du bör samla in så mycket information som möjligt om ditt ämne och att du ska vara noga med att källorna du använder är tillförlitliga. Det innebär att du bör använda dig av pålitliga källor för att stödja dina påståenden och vara tydlig med vilka slutsatser du drar från dem. 

Presentera dina argument på ett övertygande sätt

När du har samlat in all din information är det dags att börja skriva själva PM:et. Det är viktigt att du presenterar dina argument på ett tydligt och övertygande sätt. Välj ett argument för din frågeställning och använd olika källor som stödjer argumentet. Var noggrann med att du använder korrekt formatering, språk och citering!

Be gärna en kompis, klasskamrat eller familjemedlem att läsa igenom ditt PM.

Granska och redigera ditt PM

När du har skrivit klart ditt PM är det viktigt att granska och redigera det. Läs igenom det noga och se till att det är felfritt i fråga om grammatik och stavning. Dessutom bör du kolla att det är logiskt uppbyggt och att det följer den struktur du tidigare har satt upp. Du kan läsa våra bästa tips för upplägget och strukturen här!

Ett tips är att be någon annan att läsa PM:et för att säkerställa att du inte missat något!

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Checklista för att skriva PM

För att se till att du har fått med allt kan det vara bra att använda en checklista. Nedan finns en lista med viktiga punkter att tänka på när du skriver ditt PM:

  • Att du har gjort en grundlig research med relevanta och tillförlitliga källor
  • Att du har en tydlig och logisk struktur i din text
  • Att du har presenterat dina argument på ett övertygande sätt
  • Att du har använt ett formellt språk och korrekt grammatik
  • Att du har reviderat och redigerat ditt arbete
  • Att du har hänvisat till alla källor
  • Att du har kontrollerat påståenden, fakta och källor

Genom att följa denna lista och att checka av varje punkt innan du lämnar in ditt PM kan du vara säker på att du har skapat en bra och välstrukturerad text!

Skrivandet är en viktig del av gymnasiet

Att skriva PM är en viktig del av gymnasiets utbildning och kan vara svårt i början. Men med rätt vägledning och träning kan vem som helst lära sig att skriva ett PM som imponerar både på läraren och klasskamraterna. Lägg upp en plan, gör en grundlig research, strukturera din tankegång, presentera dina argument på ett övertygande sätt och granska och redigera ditt PM. Med dessa tips i åtanke, kommer du att kunna skriva ett PM som du kan vara stolt över!

Få en skräddarsydd studieplan med en av våra duktiga privatlärare!

Lär dig konsten att skriva med en personlig studiecoach

Allakandos certifierade privatlärare kan bland annat hjälpa dig att utveckla dina skrivkunskaper – med vårt unika fokus på att förbättra självförtroende, motivation och studieteknik höjer hela 9 av 10 elever sina betyg!

Läxhjälp som stärker betygen – läs mer här!