Pliktetik
Sara Wångmar

Publicerad 2023-11-14

Pliktetik – hur avgör vi om en handling är rätt eller fel?

Vi står dagligen inför olika vägskäl som kräver att vi tar snabba beslut. Ska vi stanna kvar längre på jobbet för att hinna klart eller gå hem i tid? Dra en vit lögn eller tala sanning?  För att förstå de olika valen vi gör kan vi dela in våra resonemang i olika etiska modeller såsom pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. I den här guiden fördjupar vi oss i vad pliktetik är och kollar närmare på olika exempel för att se hur det kan fungera i praktiken.

Få personlig studiehjälp med en coach från Allakando – läs mer här!

Vad är pliktetik
Hur värderar vi olika handlingar?

Vad är pliktetik?

Pliktetik är en etisk modell som värderar alla handlingar utefter moraliska regler och plikter. Pliktetiker anser att en del handlingar kan klassas som moraliskt rätt eller fel oavsett deras konsekvenser och påverkan på andra. Ett exempel på en plikt kan vara att alltid tala sanning. Att ljuga klassas då alltid som moraliskt fel, oavsett konsekvenser.

En central figur inom pliktetiken är filosofen Immanuel Kant. Kant formulerade principen om det kategoriska imperativet som kom att bli en viktig riktlinje inom den etiska modellen. Det kategoriska imperativet innebär att du bör agera enligt de principer som du anser borde gälla som allmän lag. Med andra ord, om du funderar på att utföra en handling, bör du ställa dig frågan: ”Skulle det vara moraliskt rätt om alla agerade på detta sätt?” Om svaret är ja, anses handlingen vara i linje med det kategoriska imperativet.

Om du, till exempel, anser att det är okej att köra för fort av en specifik anledning, bör denna princip vara tillämpbar för alla. Även om din orsak är nobel, som att skynda till sjukhuset för att hjälpa någon, bör konsekvensen vara att alla har rätt att köra för fort oavsett deras anledning. Detta grundar sig på idén att moraliska principer bör vara universella och inte skilja sig beroende på individuella omständigheter.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Argument för pliktetik

Ett av de största argumenten inom pliktetik är att det är ett objektivt och universellt tankesätt. Genom att följa fasta plikter lyckas man undvika moralisk relativism, alltså att moralen är subjektiv och varierar beroende på person och situation. Pliktetik talar också för att beslut ska fattas på förnuft och regler snarare än känslor och impulser. På så sätt är pliktetiken den tydligaste av alla de olika etiska modellerna.

Argument mot pliktetik
En pliktetiker ser alltid till att handla efter moraliska regler och plikter.

Argument mot pliktetik

Vad gör vi när två plikter eller moraliska regler går emot varandra? Hur ser en pliktetiker på en situation där en lögn kan förhindra att någon skadas? Detta är ett klassiskt exempel på en konflikt inom pliktetiken. Föreställ dig att någon kommer och knackar på din dörr, de är ute efter att skada din granne och frågar därför var hen befinner sig. Du vet att din granne precis gick till affären. Om du nu talar sanning och berättar var de är, kan det leda till att grannen kommer till skada. Å andra sidan, om du ljuger och påstår att du inte vet var de är, bryter du mot principen om att tala sanning!

Detta scenario målar upp ett starkt argument mot pliktetik. Ibland kan en liten lögn eller en mindre överträdelse av regler leda till mycket goda resultat. Har personen som ljuger goda intentioner skulle både en sinnelagsetiker och en konsekvensetiker se det som en god handling men en pliktetiker står fast vid sina principer – oavsett situation.

Pliktetik exempel
Regler är, enligt en pliktetiker, till för att följas – oavsett konsekvenserna!

Pliktetik – Exempel

Hur ser pliktetik ut i praktiken? Vi kan kolla på några exempel: 

  • Du blir kallad att vittna i rätten efter att ha bevittnat en nära vän köra för fort. Eftersom du är det enda vittnet och din vän nekar till överträdelsen blir ditt vittnande avgörande för rättegången. Om du väljer att tala sanning kommer din vän att stå inför en rejäl böter. Å andra sidan, om du ljuger, kan din vän undkomma konsekvenserna. En pliktetiker skulle trots detta välja att tala sanning för att agera i enlighet med sina moraliska plikter.
  • Din vän har nyligen köpt en tröja och är väldigt nöjd med sitt köp. När hen glatt visar upp tröjan för dig och frågar om din åsikt, inser du att du inte tycker att den är särskilt snygg. Som pliktetiker väljer du att tala sanning vilket gör din vän ledsen. Även om resultatet av din handling inte verkar positivt, anses det ändå som en god handling enligt pliktetiken. Detta eftersom du uppfyllde din plikt att tala sanning, vilket väger tyngre än de eventuella negativa konsekvenserna.
  • Du hittar en plånbok på gatan och när du öppnar den hittar du ägarens kontaktuppgifter. Trots att du själv befinner dig i behov av pengar och det är frestande att behålla plånboken själv, känner du att det är din plikt att återlämna den till sin ägare. 
Lär dig pliktetik med en studiecoach
Med hjälp av en personlig studiecoach kommer du snart att bemästra filosofi!

Få en personlig studiecoach som hjälper dig med filosofin

När du läser ämnen som filosofi, etik och moral är det lätt att snurra ihop det. Det finns många olika etiska teorier att hålla koll på och ibland snurrar vi till det lite extra genom att kombinera de olika teoriernas resonemang. Här kan en personlig studiecoach från Allakando hjälpa till! De har själva nått toppresultat i sina ämnen i skolan och har många bra tips och råd för att strukturera upp kluriga ämnen. De kan också skräddarsy lektionerna enligt din inlärningsstil, så att du kan bemästra filosofin på nolltid!

Med studiehjälp från Allakando kan du nå toppresultat – oavsett nivå och kurs!